hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-1860, ML-1865 Laser Printer - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter tonerkassett.
När tonerkassetten har nått slutet av sin beräknade livslängd slutar skrivaren att skriva ut. Programfönstret Smart Panel visas på datorn för byte av tonerkassett.
Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.

Så här byter du tonerkassett

Följ de här stegen för att byta tonerkassett.
 1. Öppna övre luckan.
  När du öppnar övre luckan ska du se till att utmatningsfacket är stängt.
 2. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att dra ut tonerkassetten
 3. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
 4. Ta bort skyddslocket från den nya tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att ta bort tonerns skyddslock
 5. Skaka kassetten i sidled fem eller sex gånger långsamt för att fördela tonern jämnt inuti kassetten. Det säkerställer max antal kopior per kassett.
  Figur : Exempel på att försiktigt skaka tonerkassetten
    varning!
  • Om du får toner på kläder torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  • Rör inte trumman i tonerkassetten eller bildenheten. Använd kassettens handtag för att slippa röra detta område.
 6. Ta tag i tonerkassettens handtag och för långsamt in den i skrivarens öppning.
  Flikar på kassettens sidor och motsvarande spår i skrivaren styr kassetten i rätt läge tills den låses på plats.
  Figur : Exempel på att långsamt föra in tonerkassetten i motsvarande spår
 7. Stäng främre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Om luckan inte är ordentligt stängd kan utskriftsfel uppstå när du skriver ut.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...