hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-1860, ML-1865 laserskrivare - Rensa papperstrassel

Det här dokumentet beskriver hur du åtgärdar papperstrassel i skrivaren.
Om papper skulle fastna lyser LED-statuslampan på kontrollpanelen orange. Sök reda på och ta bort papperet som fastnat.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ instruktionerna i avsnitten nedan för att åtgärda papperstrassel.
obs!
  • Överfyll inte facket. Se till att papperet inte överstiger markeringen för papperskapacitet på insidan av facket.
  • Ta inte bort papper från facket medan din skrivare skriver ut.
  • Böj, bläddra igenom och räta ut papperet innan du fyller på.
  • Använd inte skrynkligt, fuktigt eller mycket buktat papper.
  • Blanda inte papperstyper i facket.
  • Använd endast rekommenderade utskriftsmaterial. Gå till dokumentet Skrivarspecifikation för specifika typer.
  • Kontrollera att den rekommenderade sidan av utskriftsmaterialet är vänd uppåt i facket.
  • Vid duplexutskrift ska du skriva ut en sida åt gången med knappen .
  • Om du skriver ut på specialpapper ska du skriva ut en sida åt gången med .
obs!
Beroende på din skrivarmodell och dess alternativ kan illustrationerna som används i detta dokument skilja sig.
  varning!
Stäng av skrivaren när du rensar trassel från skrivaren.

Åtgärda papperstrassel

Papperstrassel kan uppstå på flera ställen i skrivaren. Gå till rätt avsnitt för att åtgärda papperstrassel.
obs!
För att återuppta utskriften efter att åtgärdat papperstrassel, öppnar och stänger du åtkomstluckan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...