hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Laser Printers - Åtgärda papperstrassel

Följande procedurer beskriver hur du åtgärdar papperstrassel.
Om papper skulle fastna lyser LED-lampan på kontrollpanelen orange. Sök reda på och ta bort papperet som fastnat. För att återuppta utskriften efter att du har rensat papperstrassel ska du öppna och stänga främre luckan.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ instruktionerna i avsnitten nedan för att åtgärda papperstrassel.

I facket

 1. Öppna och stäng övre luckan. Det papper som har fastnat matas automatiskt ut ur enheten. Om papperet inte matas ut går du till nästa steg.
 2. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
  Om papperet inte rör sig när du drar eller om det inte finns papper i det här området ska du kontrollera inuti skrivaren.

Inuti skrivaren

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från det här området så att du inte bränner fingrarna.
 1. Öppna och stäng övre luckan. Det papper som har fastnat matas automatiskt ut ur skrivaren. Om papperet inte matas ut går du till nästa steg.
 2. Öppna övre luckan.
 3. Öppna fixeringsenhetens lucka.
  Figur : Fixeringsenhetens lucka, öppna
 4. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
  Om du inte ser något papper som fastnat ska du gå till nästa steg.
 5. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta bort
 6. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
 7. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Tonerkassett, föra in
 8. Stäng fixeringsenhetens lucka.
 9. Stäng övre luckan. Utskriften återupptas automatiskt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...