hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Laser Printers - Byta ut tonerkassetten

Följande procedur visar hur du byter tonerkassett.
När tonerkassetten har nått slutet av sin uppskattade livslängd:
 • Något av fönstren Skrivarstatus eller Smart panel visas på datorn och informerar användaren om att tonerkassetten behöver bytas ut.
 • Skrivaren slutar skriva ut.
I detta skede behöver tonerkassetten bytas ut. Kontrollera modellnummer för tonerkassetten i din skrivare.
 1. Öppna övre luckan.
 2. Dra ut tonerkassetten.
  Figur : Tonerkassett, ta bort
 3. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
 4. Ta bort skyddslocket från den nya tonerkassetten.
  Figur : Skyddslock, ta bort
 5. Skaka kassetten i sidled fem eller sex gånger långsamt för att fördela tonern jämnt inuti kassetten. Det säkerställer max antal kopior per kassett.
  Figur : Skaka toner, långsamt
  obs!
  Om du får toner på kläder ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
    varning!
  Rör inte trumman i tonerkassetten eller bildenheten. Använd kassettens handtag för att slippa röra detta område.
 6. Ta tag i tonerkassettens handtag och för långsamt in den i skrivarens öppning. Flikar på kassettens sidor och motsvarande spår i skrivaren styr kassetten i rätt läge tills den låses på plats.
  Figur : Toner, för in
 7. Stäng övre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...