hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-3180, CLX-3185, CLX-3186 Color Laser MFP - Åtgärda papperstrassel

Följande procedurer beskriver hur du åtgärdar papperstrassel.
När papperstrassel uppstår visas varningsmeddelandet på skärmen. Se tabellen nedan för att hitta och åtgärda papperstrassel.
Meddelande
Plats för papperstrassel
Paper jam in Tray 1 (Trassel i fack 1)
I pappersmatning och inuti skrivaren
Paper jam inside machine (Trassel inuti maskinen)
Inuti skrivaren.
Paper jam in exit area (Trassel vid utmatningen)
Inuti skrivaren och vid pappersutmatningen.
obs!
Vissa meddelanden kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller.
  varning!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder. Följ instruktionerna i avsnitten nedan för att åtgärda papperstrassel.

I facket

 1. Öppna och stäng främre luckan. Det papper som har fastnat matas ut ur enheten automatiskt. Om papperet inte matas ut går du till nästa steg.
 2. . Dra ut fack 1 från skrivaren.
  Figur : Fack 1, ta bort
 3. Ta bort papperet som fastnat genom att försiktigt dra det rakt ut.
  Figur : Papper, ta bort
  Om papperet inte matas ut när användaren drar i det, eller om användaren inte ser papperet i det här området ska du kontrollera området kring fixeringsenheten vid tonerkassetten. Se Vid fixeringsenheten.
 4. Skjut tillbaka fack 1 in i skrivaren tills det låses på plats. Utskriften återupptas automatiskt.

Vid fixeringsenheten

Om papper har fastnat kring fixeringsenheten ska du följa stegen nedan för att lossa papper som har fastnat.
 1. Öppna först skannerenheten och därefter inre luckan.
   Figur : Skannerenhet, inre lucka, öppna
  1. Skannerenhet
  2. Inre lucka
    varning!
  Rör inte vid fixeringsenheten i inre luckan. Den är mycket varm och kan orsaka brännskador. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 2. Håll den inre luckan öppen och dra försiktigt ut papperet som har fastnat ur skrivaren. Den inre luckan stängs sedan automatiskt. Sänk försiktigt ner skannerenheten tills den är helt stängd. Kontrollera att den är ordentligt spärrad. Utskriften återupptas automatiskt.
  Figur : Papper, ta bort
    varning!
  Var försiktig så att du klämmer fingrarna.
  Om det inte finns papper, sänk försiktigt ner skannerenheten tills den är helt stängd. Gå till nästa steg
 3. Öppna bakre luckan för att ta bort papper som har fastnat.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 4. Ta bort papper genom att dra försiktigt i den riktning som visas i följande bild. Det mesta papper som fastnat kan tas bort i det här steget.
  Figur : Papper, ta bort
 5. Stäng bakre luckan. Utskriften återupptas automatiskt.

Trassel i pappersutmatningen

 1. Öppna och stäng främre luckan. Det papper som har fastnat matas automatiskt ut ur skrivaren.
 2. Dra försiktigt papperet ut ur utmatningsfacket.
  Figur : Papper, ta bort
  Om det inte finns papper som fastnat eller om det tar emot när du drar, stoppa och gå till nästa steg.
 3. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 4. Om papper har fastnat, dra det rakt upp. Gå direkt till sista steget.
  Figur : Papper, ta bort
  Om det inte finns papper eller om det tar emot när du drar, stoppa och gå till nästa steg.
 5. Dra fixeringsenhetens spak uppåt.
  Figur : Fixeringsspak, upp
    varning!
  Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 6. Öppna först skannerenheten och därefter inre luckan.
   Figur : Skannerenhet, inre lucka, öppna
  1. Skannerenhet
  2. Inre lucka
 7. Ta försiktigt ut papperet som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 8. Sänk ner skannerenheten långsamt och försiktigt tills den är helt stängd. Kontrollera att den är ordentligt spärrad.
  Figur : Skannerenhet, stäng
    varning!
  Var försiktig så att du klämmer fingrarna.
 9. Dra fixeringsenhetens spak neråt.
  Figur : Fixeringsspak, ner
 10. Stäng bakre luckan. Utskriften återupptas automatiskt.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...