hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ML-1640, ML-2240 Laser Printers - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter tonerkassett.
När LED-lampan lyser rött har tonerkassetten nått sin förväntade livslängd och skrivaren slutar skriva ut. Programfönstret Smart Panel visas på datorn för byte av tonerkassett.
Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.

Så här byter du tonerkassett

Följ de här stegen för att byta tonerkassett.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Ta tag i främre luckan och dra den mot dig för att öppna.
  obs!
  För ML-2240-serien, om du har installerat dammskyddet, ska du ta bort dammskyddet innan du öppnar främre luckan.
  Figur : Exempel på att ta tag i främre luckan och sedan dra den öppen
    varning!
  På grund av skrivarens låga vikt är det enkelt att flytta. Var noga med att inte flytta skrivaren medan facket öppnas/stängs eller tonerkassetten tas bort.
 3. Ta ut tonerkassetten ur dess förpackning och ta sedan bort tonerkassettens skyddspapper genom att dra i förpackningstejpen.
  Figur : Exempel på att skaka tonerkassetten
    varning!
  • Rör inte vid den gröna (eller himmelsblå) ytan, OPC-trumman, på framsidan av tonerkassetterna med händerna eller andra material. Använd handtaget på kassetten för att undvika att vidröra detta område.
  • Var försiktig så att du inte exponerar den gröna (eller himmelsblå) ytan, OPC-trumman, för ljus. Det kan skada OPC-trumman. Täck tonerkassettens OPC-trumma med papper så att den inte skadas av ljus.
  • Vänd inte tonerkassetten upp och ner.
 4. Skaka försiktigt tonerkassetten från sida till sida fem eller sex gånger för att fördela tonern.
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
  Figur : Exempel på att försiktigt skaka tonern
    varning!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 5. Sök reda på kassettfacken inuti skrivaren, det finns ett på varje sida.
  Figur : Exempel på att hitta kassettfacken i skrivaren
 6. Vik fram kassettens handtag och ta tag i det. Skjut tillbaka kassetten i skrivaren tills den låses på plats.
  obs!
  För in eller dra försiktigt ut tonerkassetten så att den inte repar skrivaren.
  Figur : Exempel på att vika fram tonerkassettens handtag och sedan föra in den i skrivaren
    varning!
  • Rör inte vid den gröna (eller himmelsblå) ytan, OPC-trumman, på framsidan av tonerkassetterna med händerna eller andra material. Använd handtaget på kassetten för att undvika att vidröra detta område.
  • Var försiktig så att du inte exponerar den gröna (eller himmelsblå) ytan, OPC-trumman, för ljus. Det kan skada OPC-trumman. Täck tonerkassettens OPC-trumma med papper så att den inte skadas av ljus.
  • Vänd inte tonerkassetten upp och ner.
 7. Stäng främre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Om luckan inte är ordentligt stängd kan utskriftsfel uppstå när du skriver ut.
  Figur : Exempel på att stänga främre luckan
  obs!
  Genomsnittlig kapacitet för en ny tonerkassett är 1 500 standardsidor enligt ISO/IEC 19752. (Genomsnittlig kapacitet för tonerkassetten som levererades med skrivaren är 700 standardsidor.)

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...