hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-6200, CLX-6240 Laser Multifunction Printers - Byta tonerkassett

Följande procedur visar hur du byter tonerkassetter.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på skärmen anger när de enskilda tonerkassetterna ska bytas ut.
 • För CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX sparas inkommande fax i minnet.

Byta ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta tonerkassetten.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Använd handtaget för att öppna främre luckan helt.
  Figur : Exempel på att använda handtaget för att öppna främre luckan
    varning!
  • Rör inte vid den gröna ytan, OPC-trumman, på framsidan av tonerkassetterna med händerna eller andra material. Använd handtaget på kassetten för att undvika att vidröra detta område.
  • Var noga med att inte repa ytan på pappersöverföringsremmen.
  • Om åtkomstluckan lämnas öppen mer än några minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Det kan skada OPC-trumman. Om installationen måste stoppas av någon anledning ska åtkomstluckan stängas.
 3. Ta tag i handtagen på tonerkassetten och dra sedan ut tonerkassetten ur maskinen.
  obs!
  Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Exempel på att ta tag i handtagen för att ta ut tonerkassetten
    varning!
  När du öppnar främre luckan ska du vara noga med att inte vidröra den under kontrollpanelen (lägre delen av fixeringsenheten). Temperaturen på fixeringsenheten kan bli mycket hög och skada huden.
  Figur : Exempel på att undvika fixeringsenheten
  obs!
  När du öppnar främre luckan och gör något inuti skrivaren rekommenderar vi starkt att du först tar bort överföringsremmen. Detta eftersom det du ska göra kan smutsa ner papperöverföringsremmen.
 4. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
  Figur : Exempel på att ta ur tonerkassetten från dess förpackning.
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 5. Håll båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Exempel på att hålla båda handtagen och gunga tonerkassetten från sida till sida
 6. Placera bläckpatronen på plant underlag, enligt bilden, och ta bort papperet papper som täcker tonerkassetten genom att ta bort tejpen.
  Figur : Exempel på att ta bort pappersfacket
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 7. Se till att färgen på tonerkassetten överensstämmer med färgplatsen och ta sedan tag i handtagen på tonerkassetten. Skjut in kassetten tills den klickar på plats.
  Figur : Exempel på att sätta i nya tonerkassetter på motsvarande färgplatser
 8. Stäng åtkomstluckan. Se till att luckan är spärrad och slå sedan på skrivaren.
    varning!
  Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...