hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLP-320, CLP-321, CLP-325, CLP-326 Color Laser Printers - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter tonerkassett.
När skrivaren slutar skriva ut har tonerkassetten nått slutet på sin uppskattade livslängd. Programfönstret Smart Panel visas på datorn för byte av tonerkassett. Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.
obs!
Samsung rekommenderar inte användning av tonerkassetter från andra leverantörer än Samsung, exempelvis sådana som fyllts på eller arbetats om. Samsung kan inte garantera utskriftskvalitet för eller eventuella skador som uppstått på grund av icke originalkassetter från Samsung. Skrivarens garanti omfattar inte service eller reparationer som krävs på grund av att du har använt tonerkassetter som inte är originalkassetter från Samsung.

Så här byter du tonerkassett

Följ de här stegen för att byta tonerkassett.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Tryck på frigöringsknappen för att öppna främre luckan helt.
  Figur : Exempel på att trycka på frigöringsknapp
 3. Ta tag i handtagen på tonerkassetten och dra ut tonerkassetten ur skrivaren.
  Figur : Exempel på att ta tag i handtagen på tonerkassetten och ta sedan bort den från skrivaren
 4. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
 5. Dra ut skyddsremsan från den nya tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att dra ut skyddsremsan
 6. Håll i båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Exempel på att gunga tonerkassetten
 7. Placera tonerkassetten på en plan yta enligt nedan och ta bort skyddslocket.
  Figur : Exempel på att ta bort skyddslocket
    varning!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 8. Se till att färgen på tonerkassetten överensstämmer med färgplatsen och ta sedan tag i handtagen på tonerkassetten. Skjut in kassetten tills den klickar på plats.
  Figur : Exempel på att sätta i rätt tonerkassett på motsvarande färgplats
 9. Stäng främre luckan. Se till att luckan är spärrad och slå sedan på skrivaren.
    varning!
  Om främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...