hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLX-3170, CLX-3175 Color Laser MFP - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter tonerkassetter.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
Status-LED och toner-relaterade meddelanden i teckenfönstret anger vilken enskild tonerkassett som behöver bytas. För CLX-3170FN/CLX-3175FN/CLX-3175FW sparas inkommande fax i minnet.
I detta skede behöver tonerkassetten bytas ut. Kontrollera vilken typ av tonerkassett din skrivare har.

Så här byter du tonerkassett

Följ de här stegen för att byta tonerkassett.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Använd handtaget för att öppna främre luckan helt.
 3. Ta tag i handtagen på den tomma tonerkassetten och dra ut tonerkassetten ur maskinen.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta en ny tonerkassett ur dess förpackning.
  Figur : Öppna den nya tonerkassetten
    varning!
  Använd inte vassa föremål som kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan leda till att tonerkassettens yta skadas.
 5. Håll i båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Gunga tonerkassetten sida till sida
 6. Placera bläckpatronen på plant underlag, enligt bilden, och ta bort papperet papper som täcker tonerkassetten genom att ta bort tejpen.
  Figur : Ta bort skyddslocket
  obs!
  Om du får toner på kläder torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 7. Se till att färgen på tonerkassetten överensstämmer med färgplatsen och ta sedan tag i handtagen på tonerkassetten. Skjut in tonerkassetten tills den klickar på plats.
  Figur : Sätt i ny tonerkassett
 8. Stäng främre luckan. Se till att luckan är spärrad och slå sedan på skrivaren.
  obs!
  Om främre luckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...