hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLP-600, CLP-607, CLP-650 Color Laser Printers - Byta tonerkassett

Följande procedur visar hur du byter tonerkassetter.
obs!
 • Innan du öppnar övre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens trumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • Skaka tonerkassetten ordentligt, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Rör inte den gröna undersidan på tonerkassetten. Använd kassettens handtag för att slippa röra detta område.
 • Om du fortsätter att skriva ut även efter att tonern har fått tom status kan det orsaka allvarliga skador på skrivaren.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
När tonerns LED-lampor tänds på kontrollpanelen och visar respektive tonerkassett enligt dess färg slutar skrivaren skriva ut. På CLP-600N eller CLP-650 (enbart) visar kontrollpanelen felmeddelandet [Color] Toner empty ([Färg] toner tom). I detta skede ska du byta tonerkassetten i fråga. När meddelandet [Color] Toner empty ([Färg] toner tom)visas slutar skrivaren skriva ut tills en ny tonerkassett satts i skrivaren.
 1. Stäng av skrivaren och vänta några minuter så att den svalnar.
 2. Öppna åtkomstluckan helt med hjälp av handtaget.
  Figur : Exempel på att öppna främre luckan
    varning!
  • Rör inte vid den gröna ytan, OPC-trumman, på framsidan av tonerkassetterna med händerna eller andra material. Använd handtaget på kassetten för att undvika att vidröra detta område.
  • Var noga med att inte repa ytan på pappersöverföringsremmen.
  • Om åtkomstluckan lämnas öppen mer än några minuter kan OPC-trumman utsättas för ljus. Det kan skada OPC-trumman. Om installationen måste stoppas av någon anledning ska åtkomstluckan stängas.
 3. Ta tag i handtagen på den tomma tonerkassetten och dra ut tonerkassetten ur maskinen.
  obs!
  Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning
  Figur : Exempel på att ta tag i tonerkassettens handtag och sedan dar ut för att ta bort
 4. Ta en ny tonerkassetten ur dess förpackning.
  Figur : Exempel på att ta ur tonerkassetten från dess förpackning.
    varning!
  • Använd inte vassa föremål som kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. Det kan skada tonerkassettens yta.
  • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 5. Håll båda handtagen på tonerkassetten och gunga den ordentligt från sida till sida för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Exempel på att hålla båda handtagen och gunga tonerkassetten från sida till sida
 6. Placera bläckpatronen på plant underlag, enligt bilden, och ta bort papperet papper som täcker tonerkassetten genom att ta bort tejpen.
  Figur : Exempel på att ta bort pappersfacket
  obs!
  Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar dem sedan i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 7. Se till att färgen på tonerkassetten överensstämmer med färgplatsen och ta sedan tag i handtagen på tonerkassetten. Skjut in kassetten tills den klickar på plats.
  Figur : Exempel på att skjuta in tonerkassetten tills den snäpper på plats
 8. Stäng åtkomstluckan. Se till att luckan är spärrad och starta sedan skrivaren.
  Figur : Exempel på att stänga åtkomstluckan
    varning!
  Om åtkomstluckan inte är helt stängd fungerar inte skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...