hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung CLP-680, CLP-415 Color Laser Printer - Rensa papperstrassel

Följande procedurer beskriver hur du åtgärdar papperstrassel.

I fack 1

obs!
 • Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen, se Framsidan.
 1. Ta bort pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. För in pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, föra in

I extrafacket (enbart CLP-68xND/DW-serien)

 1. Öppna extrafacket.
  Figur : Extrafack, öppna
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng extrafacket.
  Figur : Extrafack, stäng
  obs!
  Om det inte finns något papper här, stoppa och gå till nästa steg:
 4. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 5. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 6. Stäng bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, stänga

I manuella mataren eller multifunktionsfacket

Serien CLP-41xN/NW

 1. Öppna multifunktionsfacket.
  Figur : Multifunktionsfack, öppna
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng multifunktionsfacket.
  Figur : Multifunktionsfack, stäng

Serien CLP-68xND/DW

 1. Öppna manuella mataren och ta försiktigt bort papperet.
  Figur : Manuell matare, öppna
  obs!
  Om det inte finns något papper här, stoppa och gå till nästa steg:
 2. Stäng manuella matarens förlängningsdel till fack.
  Figur : Förlängningsdel till fack, stänga
 3. Stäng manuella mataren.
  Figur : Manuella mataren, stänga
 4. Ta bort multifunktionsfacket.
  Figur : Multifunktionsfack, ta bort
 5. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 6. Skjut in multifunktionsfacket.
  Figur : Multifunktionsfack, skjuta in

Inuti skrivaren

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen, se Framsidan.
 1. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, stänga

Vid utmatningen

Serien CLP-41xN/NW

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat från utmatningsområdet.
  Figur : Papper, ta bort
  obs!
  Om det inte finns något papper här, stoppa och gå till nästa steg:
 2. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 3. Öppna fixeringsenhetens trassellucka.
  Figur : Fixeringsenhetens trassellucka, öppna
 4. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 5. Stäng fixeringsenhetens trassellucka.
  Figur : Fixeringsenhetens trassellucka, stänga
 6. Stäng bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, stänga

Serien CLP-68xND/DW

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat från utmatningsområdet.
  Figur : Papper, ta bort
    varning!
  Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 2. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 3. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 4. Stäng bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, stänga

Vid duplexenheten (enbart CLP-68xND/DW-serien)

 1. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, stänga

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...