hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Laser Printers - Åtgärda papperstrassel

Följande procedurer beskriver hur du åtgärdar papperstrassel.

I facket

obs!
Dra sakta och försiktigt ut papperet som fastnat för att undvika att det går sönder.
 1. Ta bort pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, ta bort
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. För in pappersfacket.
  Figur : Pappersfack, föra in
 4. Öppna skrivarens främre lucka och stäng den för att återuppta utskriften.
  Figur : Främre lucka, öppna
  Figur : Främre lucka, stäng

Inuti skrivaren

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Öppna övre luckan.
  Figur : Övre luckan, öppna
 2. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 3. Stäng övre luckan.
  Figur : Övre luckan, stäng

Vid utmatningen

  varning!
Området vid fixeringsenheten är varmt. Var försiktig när du tar bort papper från skrivaren.
 1. Öppna bakre luckan.
  Figur : Bakre lucka, öppna
 2. Tryck in utmatningsvalsen och dra den neråt.
  Figur : Utmatningsvals, ner
 3. Ta försiktigt bort det papper som har fastnat.
  Figur : Papper, ta bort
 4. Tryck in utmatningsvalsen och dra den uppåt.
  Figur : Utmatningsvals, upp
 5. Stäng bakre luckan tills den fastnar på plats.
  Figur : Bakre lucka, stänga
  Figur : Bakre lucka, klicka

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...