hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Laser Printers - Byta ut tonerkassetten

Följande procedur visar hur du byter tonerkassett.
obs!
 • Innan du öppnar övre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens trumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 • Skaka tonerkassetten ordentligt, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Rör inte den gröna undersidan på tonerkassetten. Använd kassettens handtag för att slippa röra detta område.
 • Om du fortsätter att skriva ut även efter att tonern har fått tom status kan det orsaka allvarliga skador på skrivaren.
När en tonerkassett har nått slutet av sin livslängd visas fönstret Status för utskrift på datorn. Det indikerar att tonerkassetten behöver bytas ut.
 1. Öppna främre luckan.
  Figur : Främre lucka, öppna
 2. Ta ut tonerkassetten ur skrivaren. Återvinn bläckpatronen genom att gå till Produktretur och återvinning.
  Figur : Ta bort toner
 3. Ta ur den nya tonerkassetten från dess förpackning. Var noga med att återvinna allt förpackningsmaterial.
  Figur : Packa upp toner
 4. Ta av plasten från tonerkassetten och dra sedan ut den.
   Figur : Ta bort plasten från toner
  1. Ta av skyddsplasten.
  2. Dra ut skyddsplasten.
 5. Sätt i tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Sätta i ny toner
 6. Stäng främre luckan.
  Figur : Främre lucka, stäng

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...