hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - enhetsalternativ för universell skrivardrivrutin

Det här dokumentet beskriver huvudfunktionerna i fliken Enhetsalternativ för den universella skrivardrivrutinen.

Enhetskonfigurationer

I fliken Enhetsalternativ kan du konfigurera en rad olika inställningar.
  Figur : Fliken Enhetsalternativ
 1. Val av modell (endast för UPD): Automatisk avkänning eller manuell installation
 2. Facktillval
 3. Konfigurationsförhandsgranskning och enhetssammanfattning
Klickar du på Avancerat öppnas menyn Avancerade fackalternativ där du kan granska och konfigurera inställningar för respektive pappersfack.
Figur : Skärmen Avancerade fackalternativ

Avsnittet Avancerade funktioner

Avsnittet Avancerade funktioner låter dig konfigurera inställningar för utskrifter, inklusive anpassad fackmappning och utskriftsredovisning för administratör.
  Figur : Avancerade funktioner
 1. Skrivarstatus: visar utskriftsstatus under utskrift
 2. Snyggt användargränssnitt: aktiverar snyggt användargränssnitt på Inställningar för drivrutiner
 3. EMF-utskriftshantering: avsnitt för hantering av datatyp (standard: Raw)
 4. Färg-/pappersinställningar: Om varje program har sina egna konfigurationer för färg, papperstyp och papperskälla, kommer de konfigurationerna att ha högsta prioritet.
 5. Tidig återaktivering av skrivare: Detta är ett alternativ för prestanda. Enheten kommer att återaktiveras när användaren öppnar ett utskriftsfönster.

Ytterligare funktioner

Det finns ytterligare funktioner för modeller med valfri lagring samt SPL- och PCL-kapacitet.
Lagringstillvalen är bara för enheter som har stöd för valfri lagring:
 • Bevis, konfidentiella utskrifter: RAM eller hårddisk
 • Lagrat, utskriftskryptering (Avancerat > Säkerhet: hårddisk)
Figur : Lagringstillval
Alternativet Skrivarkonfiguration är bara tillgängligt för enheter med stöd för både SPL och PCL6. Typen av skrivardrivrutinen (språk) kan modifieras med det här alternativet. Standard kan variera mellan olika modeller.
obs!
När utskriftsprestandan är för låg kan det hjälpa att ändra skrivarens språk.
Figur : Skrivarkonfiguration

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...