hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-skrivare - värdbaserat program: Easy Print Manager

Översikt av Easy Print Manager

EPM (Easy Print Manager) ger en enkel åtkomstpunkt till skrivarenheter.
 • Det kombinerar skrivarkonfiguration och statusövervakning, tonerbeställning, skanning och faxning.
 • Avancerade funktioner som utskriftsredovisning, händelseloggar och varningsinställningar.
  Figur : EPM
 1. Visar skrivarlistan. Synkronisera med ”Enheter och skrivare”, skrivarnamnet kommer från enheten via portinformationen. Enheter kan läggas till via nätverket eller USB via automatisk sökning, IP-sökning eller IP-intervallsökning.
 2. Status för förbrukningsmaterial.
 3. Pappersstatus.
 4. Välj enhetsinformation.
 5. Version.
 6. Enhetsnavigator.
Hantering av utskriftslista: Sök, lägga till och ta bort skrivare.
  Figur : Hantering av utskriftslista
 1. Lista över alla enheter.
 2. För skrivare som är synkroniserade med listan från ”Enheter och skrivare”, kommer menyn ”Ta bort” inte att aktiveras och den ska tas bort från ”Enheter och skrivare”.
 3. Skrivare som redan finns i listan över enheter kommer inte sökas efter. När användare inte kan hitta skrivaren som de är anslutna till, ska du försöka att kontrollera den aktuella enhetslistan.
Hem > Snabblänkar: Enkel åtkomst till flera appar och webbsidor.
  Figur : Snabblänkar
 1. Åtkomst till support.hp.com/contact-hp.
 2. Installera eller starta Easy Color Manager.
 3. Installera eller starta Easy Document Creator.
 4. Installera eller starta nätverksdatorfax.
 5. Åtkomst till SWS för vald enhet.

Enhetsinställningar

Användare kan ställa in enhetskonfiguration via EPM.
 • Nätverksenheter: Logga in på SWS (SyncThru Web Service).
  Figur : Nätverksenheter
 • USB-enheter: På EPM (motsvarande SWS).
  Figur : USB-enheter

Inställningar för att skanna till dator

EPM erbjuder alternativet Skanna till dator som möjliggör Distributionsskanning från enheten till registrerade datorer.
  Figur : Inställningar för att skanna till dator
 1. Aktivera ”Skanna till dator”.
 2. Konfigurera för ”Skanna till PC”: Konfigurera bildtyp, upplösning och filinställningar samt åtgärder som krävs när skanningen har slutförts.
 3. Redigera skannings-ID (dator-ID) och aktivera lösenord av säkerhetsskäl.
För äldre modeller eller modeller utan masslagring, stöds dessutom fliken Bild, vilket möjliggör Bildförbättring eller Justering osv. Senare modeller kommer att utföra alla de avancerade funktionerna på skrivaren med LSSIP (Light Samsung Scanner Interface Protocol).
EPM möjliggör många olika skanningsalternativ som färgläge, upplösning, orientering, filformat, OCR-språk, separering, osv.
  Figur : Alternativ för att skanna till dator
 1. Har stöd för olika skannade utdataformat. OCR-filformat och OCR-språk visas endast om Samsung OCR-programvara är installerad.
 2. Filseparation används när du utför ett flersidigt skanningsjobb.
Anvisningar för Skanna till dator (enhetsfunktion).
obs!
Stegen och skärmbilderna kan skilja sig från modeller eftersom de beror på Smart UX-skrivare.
 1. Välj destination som Dator från menyn Skanna och skicka på skrivarens användargränssnitt.
  Figur : Destination
 2. Välj utsett Dator-ID i listan.
  Figur : Dator-ID
 3. Ange åtkomstkod. (Valfritt, använd bara vid konfiguration.)
  Figur : Åtkomstkod, valfritt
 4. Markera tillämplig profil. (Används endast när det finns flera profiler.)
  Figur : Välj profil

Varningsinställningar

Gå till Avancerade inställningar > Varningsinställningar för att aktivera hantering av enhetsvarningar.
  Figur : Varningsinställningar
 1. Skrivarvarning: Aktivera eller inaktivera utskriften eller statusvarningar.
 2. E-postvarning: Aktiverar du detta skickas e-post var 30: e minut när ett felmeddelande eller varning identifieras. Du måste aktivera varningar om skrivarstatus för att aktivera e-postvarningar.
 3. Varningshistorik: Varningsloggen för skrivarens status. Kan exportera till en fil och välja specifika skrivare.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...