hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-skrivare - Smart UX: Specialfunktioner

Förhandsgranska och redigera

Bilden i förhandsgranskningsområdet visar aktuella inställningar, till exempel orientering och storlek på utskriften.

Förhandsgranska ett jobb

Tryck på ikonen Förhandsgranska () för att visa en förhandsgranskning av ett jobb.

Redigera jobbet innan du börjar

Tryck på ikonen Redigera () för att justera den förskannade bilden och använda funktioner som rotera och beskär.

Exempel på scenario

Innan funktionen Förhandsgranska och redigera var tillgänglig behövde användare skriva ut flera exemplar för att få rätt resultat, vilket slösade med papper och toner. I och med att det går att justera inställningarna innan man skriver ut ett jobb med Förhandsgranska kan användare spara in pengar som annars skulle behöva läggas på mer papper och toner. De sparar även tid och energi.
Figur : Skärmen Förhandsgranska och redigera

Gränssnittskonfiguration

Med funktionen Gränssnittskonfiguration går det att anpassa gränssnittet för att passa användaren.
Figur : Skärmen Gränssnittskonfiguration

Ställa in gränssnittskonfigurationen

 1. Tryck på [Gränssnittskonfiguration] från Fler åtgärder ().
 2. Välj de alternativ som visas i appen. Peka på symbolen + eller - på menyikonerna för att lägga till eller ta bort menyer.
 3. Användaren kan också peka och hålla kvar på en menyikonen för att flytta den till en annan plats eller peka på Ta bort allt för att ta bort alla menyer.

Exempel på scenario

Med den här funktionen kan administratören göra en del alternativ osynliga, så att användare inte kan ändra inställningarna. Om administratören till exempel inte vill att användare ska kunna göra färgkopior kan han eller hon dölja Färg-läget i appen Kopiera genom att använda Gränssnittskonfiguration, efter att ha ställt in Färg-läget som Svartvitt som standard.
  Figur : Redigera Gränssnittskonfiguration
 1. Dra och ändra ordningen för att dölja eller visa
 2. Skärmen Kopiera förenklas med Gränssnittskonfiguration

Anpassa startskärmen

Anpassning av startskärmen innebär ett enkelt sätt att anpassa kunders enheter med deras egna bakgrunder, logotyper och färger.

Ändra bakgrundsbild

 1. Tryck på ikonen () för att gå till huvudstartskärmen.
 2. Tryck och håll ner startskärmen för att visa en lista med tillgängliga genvägar att välja på.
  • Ställa in bakgrundsbild:
   • Startskärm: Ställ in bakgrundsbild för startskärmen.
   • Inloggningsskärm: Ställ in bakgrundsbild för inloggningsskärmen.
   • Start- och inloggningsskärmar: Ställ in bakgrundsbild för start- och inloggningsskärmarna.
  • Appar, XOA-appar, widgetar och program: Placera appar, XOA-appar, widgetar och programikoner på skärmen.
  • Mapp: Skapa en mapp på startskärmen.
  • Sida: Lägga till en sida till startskärmen.
  Figur : Ändra bakgrundsbild

Exempel på scenario

Den här funktionen är ett enkelt och effektivt sätt att imponera på kunder genom att byta bakgrundsbilden och inkludera kundens logotyper. Användare kan använda appen Galleri () för att ställa in sina egna personanpassade bakgrunder till sina egna användarprofiler.

Lägg till i Mitt program

Den här funktionen upprättar automatiska arbetsflöden för ofta använda funktioner.

Skapa ett program

 1. Tryck på [Add to My Program] från Action Overflow (Fler åtgärder) () eller programikonen () från appar.
 2. Ange namnet på programmet och kontrollera alternativen.
  • Om Public (Offentlig) är ikryssat kan alla använda det.
  • Om Auto Start är ikryssat kommer jobb att startas så fort som programikonen trycks på.
  • Om Add to Home (Lägg till i start) är ikryssat kommer det nya programmet att placeras på Startskärmen.
  Figur : Skärmen Skapa ett program
 1. Offentlig eller privat
 2. Autostart
 3. Lägg till på startskärmen

Lägga till ett program på startskärmen

 1. Tryck på ikonen för att gå till huvudstartskärmen.
 2. Tryck på ikonen för att visa dina aktuella program.
 3. Gå till fliken [Program]. Bläddra igenom listan och leta reda på önskat program.
 4. Tryck och håll in programikonen.
 5. Dra programmet till önskad plats på skärmen och släpp det där. Widgeten My Program (Mitt program) visar också en lista över tilläggsprogram.
  Figur : Widgeten Mitt program
 1. Privat genväg
 2. Offentlig genväg

Exempelscenario

För att använda automatiska arbetsflöden för ofta använda funktioner kan användare göra en programmerad genväg med alternativet Auto Start.

Fjärranvändargränssnitt

Realtidsåtkomst och gränssnittskontroll så att en servicetekniker eller administratör kan kontrollera statusen och åtgärda fel.
  Figur : VNC-anslutning
 1. VNC-anslutning

Hämta VNC Viewer

VNC-klienten är inbäddad i nya Samsung UX. Som standard är den inte aktiverad, utan måste aktiveras från enhetens serviceläge. Klienten VNC Viewer måste installeras separat på datorn eller den mobila enheten om användare ska kunna använda den här funktionen.
obs!
VNC Viewer är ett gratisprogram som kan hämtas från följande länk: http://www.realvnc.com/download/viewer/

Aktivera funktionen Fjärranvändargränssnitt

 1. Gå in i Service Mode (Serviceläge) och gå till menyn Network Port (Nätverksport).
 2. Markera rutan bredvid alternativet Enable VNC (Aktivera VNC) och välj sedan OK.
 3. Lämna Serviceläge. Funktionen Remote UI (Fjärranvändargränssnitt) är nu aktiverad.

Använda Fjärranvändargränssnitt

 1. Kör programmet VNC Viewer på datorn, eller starta VNC-appen på en mobil enhet.
 2. Ange IP-adressen för målenheten och port 5901. Välj Connect (Anslut) så påbörjas anslutningsprocessen.
  obs!
  Porten måste definieras för att det ska gå att upprätta anslutningen.
 3. Fjärr-VNC-fönstret kommer att visas när anslutningen har upprättats och Fjärranvändargränssnitt är redo att användas.
obs!
Enhetens användare kommer att se samma vy som det som visas i VNC-fönstret.

Exempel på scenario 1

Det här scenariot gäller slutanvändarsupport. Med det här alternativet kan servicetekniker hjälpa användare på ett nytt och innovativt sätt. De kan både hjälpa och lära slutanvändaren att utföra funktioner, eller hjälpa dem att välja rätt inställningar. Det kommer att ha en positiv inverkan på slutanvändarens nöjdhet. Se följande diagram:
  Figur : Diagram scenario 1
 1. Supportsamtal med slutanvändare
 2. Erbjuder fjärrsupport via VNC-fjärranslutning
 3. Upprättar VNC-anslutning (port: 5901)
 4. VNC viewer-klient
 5. Inbäddad VNC server-klient

Exempel på scenario 2

Det här scenariot handlar om att använda funktionen Fjärranvändargränssnitt som ett kraftfullt säljverktyg. Med den här funktionen kan man göra försäljningspresentationer på annan plats mer tilltalande och mer interaktiva genom att demonstrera det nya UX för potentiella kunder på distans. Det behövs en fungerande anslutning till enheten, och ett sätt att åstadkomma det är att använda en säker VPN-anslutning.
  Figur : Diagram scenario 2
 1. Inbäddad VNC server-klient
 2. VNC viewer-klient
 3. WAN
 4. Upprättar VNC-anslutning (port: 5901) — VPN-tunnel

Räknarapp

Med räknarappen kan användare se räkneverket för enhetsanvändning samt användarens användningsräkneverk.
Figur : Skärmen för räknarappen

Starta räknarappen

 1. Tryck på [Counter] (Räknare) () på startskärmen eller appar.
 2. Räknarappen visar räkneverket för enhetsanvändning.

Ställa in perioden

Användare kan se användningsräkneverket för en viss månad genom att ställa in [fråndatum] och [tilldatum].
 1. Tryck på ikonen From (Från) () och ange fråndatumet.
 2. Tryck på ikonen To (Till) () och ange tilldatumet.
 3. Räknarappen visar räkneverket för enhetsanvändning för valda datum.
Användare kan också använda en fördefinierad period genom att trycka på rutan ().

Exempel på scenario

Ett praktiskt användningsscenario är en återförsäljare som vill kontrollera hur mycket deras kund ska betala för senaste månadens användning. När återförsäljaren besöker kunden startar han eller hon Räknarappen och ställer in den första dagen på den senaste månaden som fråndatum och den sista dagen på månaden som tilldatum. Återförsäljaren kan genast se användningen för den senaste månaden.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...