hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Printers - Felkoder i programmet Samsung Printer Diagnostics

Detta dokument innehåller felkoder för skrivaren som hör samman med programmet Samsung Printer Diagnostics. För alla felkoder för programvara tillhandahålls orsak till fel och lösning även om programmet Samsung Printer Diagnostics kan åtgärda felet automatiskt. En länk till en fil med skrivarens felkoder för inbyggd programvara ingår också.

Felkoder

Använd tabellen för att söka reda på felkod för programvaran, orsak och lösning samt om programmet åtgärdar felet automatiskt.
För skrivarens felkoder för inbyggd programvara ska du gå till Error Codes for Printers.xls.
Felkod (91-XXXX: Värdprogram
Problem
Lösning
Åtgärda automatiskt?
91-4711
Utskriftshanteraren har stoppats
Startar utskriftshanteraren
Ja
91-4712
Skrivaren är inte inställd som standard
Ställer in skrivaren som standardskrivare
Nej
91-4713
Skrivarporten är offline (nätverksport)
Kontrollerar nätverksskrivaren och, om tillgängligt, ändrar portkonfiguration
("Aktivera SNMP Status" > Av)
Nej
91-4714
Skrivaren är offline
Ställer in skrivaren online
Nej
91-4715
Skrivarporten är frånkopplad
Skrivarporten är "LPT1:" eller "Fil:"
Söker skrivare och ansluter skrivarporten
Nej
91-4716
Ta bort väntande utskrifter i utskriftskön
Tar bort alla väntande utskrifter
Nej
-
Okänd enhet
Tar bort okända enheter i Enhetshanteraren
Ja
91-4717
Skrivardrivrutinen är inte installerad
Hämtar drivrutinfiler från servern och installerar drivrutinen (Universal Printer Driver)
Nej
-
Skriv ut testsida
Skriver ut en testsida
Nej
91-4718
Trådlös inställning
Konfigurerar trådlösa inställningar på enheten med en guide
Nej
91-4719
F/W Update
Söker efter senaste inbyggda programvaran på servern och uppgraderar till senaste version
Nej
91-471A
S/W Update
Söker efter senaste programvaran på servern och uppgraderar till senaste version
Nej
91-471C
Skriv ut testsida
Skriver ut en testsida
Nej
91-4720
Icke originaltoner är installerad
Beskriver vissa problem som orsakas av icke originaltoner och rekommenderar användning av originaltoner. Visar länk för beställning av toner.
Nej
91-4721
Hotfix för programvaran tillgänglig
Söker hotfix för installerad programvara och installerar dem
Nej
91-4722
Luftfuktighetsinställning krävs
Konfigurerar luftfuktighetsinställningen för angiven skrivare genom att använda värde som är sparat på servern
Nej
91-4723
Inställning för isoleringsläge måste vara Inga
Automatiserar svar på problem med skrivardrivrutinens isoleringsläge i MS Win 10 OS och ändrar läget
Ja
91-4724
Förorenad toner-fel
Löser identifieringsfel för tonern som orsakats av användning av icke originaltoner
Nej
91-4725
R-Support rings upp av användare
Ger fjärrkundsupport
Nej
91-4726
Tonerhistorik
Ger tonerhistorik (servicekod måste anges)
Nej
91-4727
Nätverksdiagnostik
Diagnostiserar nätverksinställningar för skrivaren, trådanslutna och trådlösa nätverksanslutningar, molnutskrift, serveranslutningar, osv.
Nej
91-4728
Faxdiagnostik
Diagnostiserar faxanslutning och rapporterar kommunikationsfel
Nej

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...