hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Printers - Diagnostisera skrivarnätverket med Samsung Printer Diagnostics

Detta dokument visar stegen att ta när du väljer alternativet Diagnostisera skrivarnätverk i programmet Samsung Printer Diagnostics (SPD).

Diagnostisera skrivarnätverk

För att använda programmet för att diagnostisera skrivarnätverket ska du välja Avancerade alternativ på huvudskärmen i SPD.
Figur : Välj Avancerade alternativ

Avancerade alternativ

I Avancerade alternativ väljer du Diagnostisera skrivarnätverk.
Figur : Välj diagnostisera skrivarnätverk

Välj en ansluten skrivare

Skärmen listar tillgängliga skrivare. Välj den skrivare du vill kontrollera.
Figur : Markera en skrivare
Programmet börjar diagnostisera skrivarnätverket.
Figur : Skärmen som visas när SPD diagnostiserar skrivarnätverket

Diagnostikresultat

Efter diagnos av skrivarnätverket listar programmet resultaten.
Klicka på Visa nätverkskonfiguration för att visa rapport om nätverkskonfiguration.
Figur : Skärm med diagnostikresultat

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...