hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Printers - Konfigurera trådlösa inställningar med Samsung Printer Diagnostics

Detta dokument visar stegen att ta när du väljer alternativet Konfigurera trådlösa inställningar på huvudskärmen i programmet Samsung Printer Diagnostics (SPD).

Konfigurera trådlösa inställningar

Konfigurera trådlösa inställningar för skrivaren via en trådlös direktanslutning mellan datorn och skrivaren. Det ansluter datorn till skrivaren trådlöst. När du konfigurerar trådlösa inställningar för skrivaren kan din internetanslutning kopplas ner.
Det finns två metoder för att konfigurera trådlösa inställningar. En använder trådlös direktanslutning och den andra använder USB-anslutning med kabel. SPD använder först metoden med trådlös direktanslutning. Sökvägen med USB-kabel fungerar om skrivaren inte stöder funktionen WWS eller om metoden med trådlös direktanslutning inte fungerar.

Konfigurera trådlös utskrift

Konfigurera trådlösa inställningar för skrivaren genom att välja alternativet Konfigurera trådlös utskrift på huvudskärmen i SPD.
Figur : Konfigurera alternativet för trådlös utskrift

Starta skrivaren

Skärmen påminner dig om att slå på skrivaren.
Figur : Slå på skrivaren

Sök efter enhet

Skärmen visas medan SPD kontrollerar om skrivaren har stöd för WWS. Skärmen Välj trådlös skrivare visas om skrivaren har stöd för WWS och om mer än en trådlös skrivare identifieras.
Figur : Söka efter enhet

Tryck på WPS-knappen

Skärmen verifierar att den valda skrivaren är den som du vill installera. Om du klickar på WPS-knappen på skrivaren fortsätter programmet automatiskt till nästa steg. Om du inte klickar på WPS-knappen på skrivaren inom två minuter visas en knapp med Försök igen .
Figur : Tryck på WPS-knappen

Ansluta enheten

Skärmen visas om skrivaren inte har stöd för WWS eller om metoden med trådlös direktanslutning inte fungerar. Du uppmanas att ansluta en USB-kabel. Metoden med USB-kabel startas automatiskt.
Figur : Ansluta enheten

Markera det trådlösa nätverket

På den här skärmen visas trådlösa nätverk som hämtats från den anslutna skrivaren. Enbart trådlösa nätverk med infrastrukturläge identifieras. Om en användare klickar på Uppdatera visas trådlösa nätverk igen.
Figur : Markera det trådlösa nätverket

Säkerhet för trådlösa nätverk

Skärmen Säkerhet för trådlösa nätverk visas om det valda trådlösa nätverket är ett säkert nätverk.
Om säkerheten för det valda trådlösa nätverket är WEP aktiverar installationsprogrammet knappen Nästa när en användare anger ett nätverkslösenord med 5, 10, 13 eller 26 tecken.
Om säkerheten är WPA och användaren anger en nyckel som är mer än 8 tecken och färre än 63 tecken aktiverar installationsprogrammet knappen Nästa.
Figur : Skärmen Säkerhet för trådlösa nätverk

Ansluta till trådlöst nätverk

Skärmen visas medan programmet försöker ansluta skrivaren till det trådlösa nätverket.
Figur : Skärmen Ansluter till trådlöst nätverk

Inställning av trådlöst nätverk klart

På skärmen visas information om den trådlösa inställningen (om installationen lyckats).
Figur : Trådlös anslutning är klar

Skärmen Anslutningsfel

Skärmen Anslutningsfel visas om skrivaren inte kan ansluta till det trådlösa nätverket. Detta kan inträffa av följande anledningar:
 • Anslutningen misslyckades – Nätverket kunde inte hittas: visas om skrivaren inte hittar det trådlösa nätverket.
 • Anslutningen misslyckades – Datorn kunde inte anslutas: visas om skrivaren har anslutits till det trådlösa nätverket men datorn inte kan ansluta till skrivaren via det trådlösa nätverket. Sidan visar information om trådlös inställning för skrivaren: nätverkets namn och information om IP-adress.
 • Anslutningen misslyckades – Ogiltig nätverkssäkerhet: visas om nätverksnyckeln för det trådlösa nätverket är ogiltig.
 • Anslutningen misslyckades – Ansluten till trådbundet nätverk: visas om en Ethernet-kabel är ansluten till skrivaren.
 • Anslutningen misslyckades – IP-adress inte tilldelad: visas om skrivaren inte har någon IP-adress.
 • Anslutningen misslyckades – Allmänt anslutningsfel: visas om en tidsgräns passeras eller om ett odefinierat fel inträffar.
Figur : Exempel på skärmar vid misslyckad trådlös anslutning

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...