hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - Använda kontrollpanelen

Lagra enskilda adresser

 1. Tryck på Adressbok > tryck från startskärmen eller Appar.
 2. Tryck på Namn-fältet och ange sedan namn på mottagaren. För att göra adressen tillgänglig för alla, tryck på (privat) för att ändra den till (offentlig).
  obs!
  • Admin (ger behörigheter till användare.)
   • Administratörer kan lägga till, ta bort och redigera offentliga adresser men inte kan lägga till eller redigera privata adresser.
   • Administratörer kan bara läsa och ta bort privata adresser som har lagts till av användare.
  • Användare (tilldelad behörighet av administratör.)
   • Användare kan lägga till och redigera offentliga och privat adresser beroende på behörighet som tilldelats av administratören.
   • Om en användare lägger till en privat adress, har enbart den användaren och administratören åtkomst till adressen i fråga.
  • Allmän användare (inte tilldelad behörighet av administratör.)
   • Allmän användaren kan lägga till, ta bort och redigera offentliga adresser men inte kan lägga till eller redigera privata adresser.
 3. Kortnummer tilldelas automatiskt från första numret av icke använda nummer.
  obs!
  Använd kortnumret på det numeriska tangentbordet för att snabbt välja en adress.
 4. Tryck på inmatningsrutorna i E-post för att ange informationen om mottagaren.
 5. Tryck på inmatningsrutan Fax och ange faxnumret med hjälp av det numeriska tangentbordet på kontrollpanelen. Användare kan bara ange siffror med riktnumret först vid behov.
  obs!
  Infoga en paus: I vissa telefonväxlar måste användare knappa in en åtkomstkod (t.ex. 9) och lyssna efter en andra kopplingston innan numret slås. I så fall måste du infoga en paus i telefonnumret.
 6. Tryck på inmatningsrutorna Internet Fax för att ange information om mottagaren.
 7. Tryck på inmatningsrutorna SMB och/eller FTP för att ange information om mottagaren.
  • Välj inloggningsmetod i Inloggningstyp:
   • Automatisk inloggning: Loggar in automatiskt med användar-ID och lösenord som användare angett.
   • Anonym: Loggar in som anonym användare om servern tillåter det.
   • Inloggningsmeddelande: Uppmanar användarna att ange ID och lösenord varje gång de ansluter.
   • Enkel inloggning: Loggar in med ID och lösenord som användare använt för att logga in på skrivaren. Använd detta om du använder samma ID och lösenord på både servern och skrivaren.
  • Om SMB-servern som användaren angett inte har registrerats i någon domän lämnar du detta tomt eller skriver in datornamnet på SMB-servern.
  • Användarens inloggningsnamn: Markera det här alternativet för att skapa en undermapp i den valda mappen. Undermappen döps enligt användarnamnet som angetts i steg 5. Om mappen redan har en undermapp med samma namn skapar inte skrivaren någon undermapp.
  • Cykel för mappskapande: Konfigurera en cykel för att skapa undermappar. Skrivaren skapar undermappar enligt det här alternativet. Om mappen redan har en undermapp med samma namn skapar skrivaren ingen undermapp.
   • Varje dag: En undermapp skapas dagligen enligt namnformatet ÅÅÅÅ-MM-DD, till exempel 2016-01-01.
   • Varje månad: En undermapp skapas varje månad enligt namnformatet ÅÅÅÅ-MM, till exempel 2016-01.
   • Varje år: En undermapp skapas årligen med namnformatet ÅÅÅÅ, till exempel 2016.
  • Skapa grupp för flera filer: Om användare väljer det här alternativet och skannar flera filer skapar skrivaren en undermapp i den valda mappen. I denna undermapp sparas alla skickade filer. Om alla alternativ för mappskapande är aktiverade samtidigt lagras de skickade filerna enligt nedan.
   • När en enda skannad fil skickas: \\folder\user name\2016-01-01\DOC.jpg
   • När flera filer skannas och skickas: \\folder\user name\2016-01-01\DOCJPEG\DOC000.jpg, \\folder\user name\2016-01-01\DOCJPEG\DOC001.jpg, \\folder\user name\2016-01-01\DOCJPEG\DOC002.jpg
 8. Spara informationen genom att trycka på Klar.

Redigera en enskild adress

När du redigerar en kontakt trycker du på ett fält för att ändra eller ta bort informationen, alternativt lägga till fler informationsfält för kontakten.
 1. Tryck på Adressbok > Kontakter från startskärmen eller Appar.
 2. Tryck på namnet på personen som ska redigeras. Tryck på .
  obs!
  Om användare vill ta bort en enskild adress ska rutan för den adressen markeras. Tryck sedan på Undermeny (om många åtgärder) > Ta bort kontakter.
 3. Tryck på inmatningsfältet för den information som ska ändras. Popup-tangentbordet visas och gör att användaren kan skriva i fältet.
 4. Spara informationen genom att trycka på Klar.

Lagra adressgrupper

 1. Tryck på Adressbok > Grupper > från startskärmen eller Appar.
 2. Tryck på inmatningsrutan Namn och ange namn för gruppen.
 3. Tryck på + Lägg till kontakt och markera rutorna för de adresser som ska ingå i gruppen. Tryck på Klar när du är klar.
  obs!
  Om du vill söka efter en kontakt trycker du på sökfältet på skärmen +Lägg till kontakt. Skriv in de första bokstäverna i kontaktens namn eller tryck på ikonen för att visa alla kontakter. I listan som visas markerar användaren rutorna för de kontakter som ska läggas till och trycker på Klar.
 4. Spara informationen genom att trycka på Klar.

Redigera adressgrupper

 1. Tryck på Adressbok > Grupper från startskärmen eller Appar.
 2. Tryck på namnet på gruppen som ska redigeras och tryck på .
  obs!
  För att ta bort en adressgrupp, markerar du rutan för gruppen som ska tas bort och trycker på .
 3. Tryck på inmatningsfältet för gruppnamn för att ändra namn på gruppen.
 4. Tryck på + Lägg till kontakt och markera rutorna för de adresser som ska ingå i gruppen. Tryck på Klar när du är klar.
  obs!
  Om du vill söka efter en kontakt trycker du på sökfältet på skärmen +Lägg till kontakt. Skriv in de första bokstäverna i kontaktens namn eller tryck på ikonen för att visa alla kontakter. I listan som visas markerar användaren rutorna för de kontakter som ska läggas till och trycker på Klar.
 5. För att ta bort en enskild adress från gruppen markerar du rutan för adressen och trycker på .
 6. Spara informationen genom att trycka på Klar.

Söka efter adressbokposter

Användare kan söka adresser som är sparade i adressboken.
 1. Tryck på Adressbok > Kontakter eller Grupper från startskärmen eller Appar.
 2. Tryck på -inmatningsfältet och ange ett namn eller en del av ett namn för att söka.
 3. Skrivaren visar sökresultaten.

Ta bort adressposter

Användare kan ta bort adresser som är sparade i adressboken.
obs!
För att använda funktionen kanske användaren måste logga in som administratör, se Inloggning.
 1. Tryck påAdressbok > Kontakter eller Grupper från startskärmen eller Appar.
 2. Markera i rutorna för de adresser som ska tas bort och tryck på Undermeny (om många åtgärder) > Ta bort kontakter.
 3. Tryck på OK i bekräftelsefönstret så tas de valda adresserna bort från adressboken.

Visa adressboken

Användare kan bläddra efter enskilda adresser och grupper.
 1. Tryck på Adressbok från startskärmen eller Appar.
 2. Tryck på en adress för att visa mer information om den.
  obs!
  Användare kan trycka på när en adress visas för att redigera dess information direkt, eller när en adressgrupp visas för att visa en lista med gruppens medlemmar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...