hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - Spara dokument med Box

Det här dokumentet är en översikt över Box-skärmen och hur man använder Box för att spara eller lagra dokument i skrivaren eller på hårddisken (HDD).
obs!
Om du sparar viktiga data i Lagrade dokument rekommenderar vi att du regelbundet säkerhetskopierar dina data. HP frånsäger sig allt ansvar för skadade data eller förluster av data som orsakats av felaktig användning eller skrivarfel.

Översikt över Box-skärmen

Dokument och bilder som skrivs ut, skannas, hämtas och skickas från datorer kan lagras i Box. Box finns på skrivarens hårddisk (HDD). Det innebär att dokumenten lagras på hårddisken (HDD). Du kan använda lagrade dokument på följande sätt:
 • Skapa ett lösenord för ett specifikt lagrat dokument så att obehöriga användare inte kan få åtkomst till det.
 • Skriv ut lagrade dokument genom att använda en rad olika utskriftsfunktioner och skicka dokumenten till olika destinationer såsom e-post, server eller fax.
 • Ange ett lagrat dokument och använd funktionen Lagrat dokument med SyncThru™ Web Service.
Tryck på Hjälp-ikonen från startskärmen på kontrollpanelen eller snabbmenyn och välj sedan alternativ.

Kommandotangenter

Följande menyer visas när du väljer en fil:
 • (Skriv ut): Skriv ut filer direkt.
 • (Skicka): Skicka filer till fax, e-post, server, Box eller USB.
 • (Ta bort): Ta bort mappar och filer.

Lagring

Beskriver ikonerna för att lagra filer på hårddisken (HDD).
Knapp
Namn
Beskrivning
Vidarebefordra
Hantera data för vidarebefordran.
Skriv ut
Hantera lagrade utskriftsdata.
Skicka
Hantera lagrade sändningsdata.
Hämta
Hantera sparade hämtningsdata.
USB
Använd ett USB-minne.

Jobbförlopp

När skrivaren bearbetar ett utskriftsjobb visas följande menyer:
 • Detaljer: Välj denna knapp så visas status, typ och tid för jobbet.
 • Förhandsgranskningsområde: Visar en förhandsgranskning av ett sparat dokument. Bilden i förhandsgranskningsområdet visar aktuella sändningsinställningar (som orientering och filstorlek).

Spara filer med Box

För att använda funktionen Box trycker du på Box från startskärmen på kontrollpanelen eller i Appar.
Använd något av följande sätt för att lagra skannade dokument:
 • Offentlig: Alla användare har åtkomst till filerna.
 • Privat: Ställ in lösenord för att förhindra obehörig åtkomst.
I Lagring kan du spara skannad data på skrivarens hårddisk (HDD). Lagrad data kan skickas till olika destinationer som fax, e-post, server, Box eller USB.

Använda multikontroll

Tryck och håll en mapp eller fil och byt sedan multikontrolläge.
obs!
Funktionen är inte tillgänglig i lagringsutrymmen för Skriv ut och Skicka.

Skapa privat mapp

obs!
Den här funktionen är inte tillgänglig i lagringsutrymmena för Hämta och USB.
Följ dessa steg för att skapa en privat mapp:
 1. Välj typ av Lagring (Skriv ut eller Skicka) där du vill skapa mappen.
 2. Välj och välj sedan Skapa mapp.
 3. Ange ett namn för mappen och välj Ställ in som privat och tryck sedan på OK.
 4. Ange de aktuella uppgifterna i fälten ID, Lösenord och Bekräfta lösenord och tryck sedan på OK.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...