hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062, SL-M4560, SL-M4562 - Användbara menyinställningar

Det här dokumentet beskriver funktioner för bildskärmen och användbara menyinställningar för skrivarna Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062, SL-M4560, SL-M4562. Granska avsnitten nedan för önskad information.

Bildskärm

Bildskärmen fungerar som användargränssnitt på maskinen. Den visar aktuell status för processerna, aviserar om uppmaningar och meddelanden och ger snabb åtkomst till olika funktioner.

Olika pekgester

Bildskärmen är en pekskärm. Användaren kan använda bildskärmen på samma sätt som en smarttelefon eller surfplatta.
Tryck
Tryck lätt på skärmen och lyft fingret.
Ett exempel:
 • Tryck på tangentbordet på skärmen för att ange tecken eller text.
 • Tryck på ett menyalternativ för att välja det.
 • Tryck på en programikon för att starta ett program.
Tryck och håll ner
Tryck med fingret på ett objekt på skärmen och håll kvar fingret där.
Ett exempel:
 • Tryck och håll en widget på startskärmen för att flytta den.
 • Tryck och håll ett fält för att visa en popup-meny med alternativ.
Svepa
För fingret vertikalt eller horisontellt över skärmen.
Ett exempel:
 • Svep för att bläddra genom menyerna på skärmen eller startskärmen.
Dra
Tryck och håll en ikon och flytta den sedan dit du vill ha den.
Ett exempel:
 • Dra ikoner till en annan sida i applådan.
 • Dra ikoner och widgetar till en annan sida på startskärmen.

Kommandotangenter

Visa dessa kommandotangenter för att lära dig använda deras funktioner.
 • (Tillbaka): Går tillbaka till föregående skärm, alternativ eller steg.
 • (Start): Går till startskärmen.
 • (Senaste): Visa nyligen använda appar.
 • Snabbstart: En anpassningsbar knapp. Går till nästa avsnitt för alternativ.

Justera ljusstyrka

Följ dessa steg för att justera skärmens ljusstyrka.
 1. Tryck på Inställningar > Bildskärm > Skärm > Ljusstyrka från startskärmen eller Appar.
 2. Dra för att justera skärmens ljusstyrka.

Lägga till Snabbstart

Följ dessa steg för att lägga till Snabbstart-funktionen.
 1. Tryck på Inställningar > Bildskärm > Fler inställningar > Snabbstart från startskärmen eller Appar.
 2. Välj önskad Snabbstart-funktion.
  • Ingen: Ikonen visas inte.
  • Skärmbild: Sparar den aktuella skärmen som en bildfil.
  • Program: Öppnar en skärm som visar alla appar.
  • Sök: Öppnar sökskärmen.
  • Jobbstatus: Öppna skärmen Jobbstatus.
  • Logga in/logga ut: Öppnar inloggnings- eller utloggningsskärmen.
 3. Tryck på (Tillbaka) för att återgå till inställningsmenyn.

Startskärmsöversikt

Startskärmen är utgångspunkt för många program och funktioner. Den kan anpassas med programikoner, genvägar och widgetar som ger dig omedelbar tillgång till information och program. Användaren kan när som helst öppna standardsidan genom att trycka på ikonen . Skärmbilderna i det här dokumentet kan skilja sig från din skrivares beroende på dess alternativ eller modell.
obs!
Beroende på autentiseringsinställningar kanske skrivaranvändaren behöver ange ID och lösenord. Om det är aktiverat kan skrivaren enbart användas av användare som har godkänt ID och lösenord för skrivaren. Kontakta skrivarens administratör för den här informationen.

Navigera på startskärmarna

Dessa skrivare har ursprungligen tre startskärmar. Användaren kan placera programikoner på valfri sida.
obs!
Från huvudstartskärmen, svep åt vänster eller höger. Huvudstartskärmen sitter i mitten och tre ytterligare sidor finns på varje sida.

Navigera i programmenyerna

Som standard har den här skrivaren flera programmenyer som är tillgängliga från huvudstartskärmen. Om användaren vill komma åt alla programmenyer och widgetar trycker du på ikonen och sveper vänster eller höger.
obs!
Från huvudstartskärmen, svep åt vänster eller höger. Huvudskärmen är placerad i mitten.

Komma åt nyligen använda appar

Användaren kan lätt hitta alla appar som nyligen har använts.
 1. Tryck på från valfri plats för att öppna fönstret med nyligen använda appar.
 2. Tryck på en programikon i fönstret för att öppna programmet.

Anpassa startskärmen

Skapa en anpassad startskärm.

Skapa genvägar

Genvägar skiljer sig från widgetar. Medan widgetar enbart kan starta program kan genvägar göra det samt aktivera funktioner och åtgärder.

Lägga till och ta bort widgetar

Widgetar är fristående program som finns på fliken med widgetar och på alla sidor av startskärmen. Till skillnad från genvägar visas en widget som ett program på skärmen.

Flytta ikoner i appar-menyn

Följ dessa steg för att flytta ikoner i Appar-menyn.
 1. Tryck på ikonen att gå till huvudstartskärmen.
 2. Tryck på ikonen för att visa dina aktuella program.
 3. Tryck på fliken Appar längst upp på skärmen om den inte redan är markerad.
 4. Dra ikonen till önskad plats på skärmen och släpp den där. För att flytta till en annan sida drar du ikonen till kanten på skärmen för att bläddra till den önskade sidan.

Ändra bakgrundsbild

Följ dessa steg för att anpassa bakgrundsbilden på startskärmarna.
 1. Från någon av startskärmarna trycker och håller du ett tomt område på skärmen och väljer alternativet Ställ in bakgrundsbild.
 2. Tryck på något av följande alternativ i fönstret som visas:
  • Startskärm: Ställ in bakgrundsbild för startskärmen.
  • Inloggningsskärm: Ställ in bakgrundsbild för inloggningsskärmen. För att använda funktionen måste du vara inloggad som administratör, se Inloggning.
  • Start- och inloggningsskärm: Ställ in bakgrundsbild för båda skärmarna. För att använda funktionen måste du vara inloggad som administratör, se Inloggning.
 3. Tryck på något av följande alternativ i nästa fönster som visas.
  • Galleri: Välj en bakgrundsbild från foton och bilder i skrivarens galleri.
   obs!
   Användaren kan välja bilder från en USB-enhet eller från mappen Box > Hämtning.
  • Live bakgrundsbilder: Välj en animerad bild.
  • Bakgrundsbilder: Välj mellan flera inbyggda stillbilder.
  • Välj en bakgrundsbild och tryck sedan på Ställ in bakgrundsbild eller Avbryt.

Meddelandefält

Meddelandefältet har en rullista som visar information om pågående processer, tonerstatus, skärmens ljusstyrka och nyliga meddelanden.
Figur : Exempel på meddelandefält för skrivarna Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062
Figur : Exempel på meddelandefält för skrivarna Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562
obs!
På startskärmen trycker och håller du meddelandefältet tills rullistan visas och drar den neråt för att expandera.

Jobbstatus

När användaren trycker på Jobbstatus från startskärmen eller Appar visar skärmen Aktuellt jobb, Slutfört jobb, Säker utskrift, Säker fax, Aktivt meddelande.

Aktuellt jobb

Visar en lista med utskriftsjobb som pågår och väntar.

Slutfört jobb

Visar en lista med utskriftsjobb som slutförts, inklusive information om utskriftsjobb med fel.

Säker utskrift/Säker fax

Visar en lista med skyddade jobb. För säker utskrift måste användaren ange ID och lösenord som är inställda i skrivaren, se Utskriftsläge. För säkra fax måste användaren ange lösenord.

Aktivt meddelande

Visas eventuella felmeddelanden och koder för händelser.

Räknare

Användaren kan styra hur många sidor/jobb som skrivs ut, kopieras, skannas eller faxas iväg. Användaren kan kontrollera räknaren per enhet eller per användare.
Tryck på Räknare från startskärmen eller Appar.
obs!
Funktionen kan även användas från SyncThru™ Web Service. Öppna en webbläsare på en nätverksansluten dator och skriv in skrivarens IP-adress. När SyncThru™Web Service startar klickar du på fliken Information > Användningsräknare, se Räknare.
Figur : Exempel på räknaren

Kommandotangenter

Visa tabellen för att läsa om kommandotangenter.
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppnar snabbmenyn
Sök
Söker efter en viss meny eller app
Skriv ut
Skriver ut en användningsrapport
Mitt program
Öppnar en lista med appar som har lagts till
Allt
Period
Väljer period för att kontrollera räknaren
Från, till
Ställer in period för att kontrollera räknaren

Räknaremenyn

 • Total användning: Varje kategori visar användningsantal efter jobbtyper (utskrift, kopiera, faxa utskrift, totalt).
  • Allt: Tryck och välj period.
 • Sändningsanvändning: Visar antal för jobb som skickats (faxade, skannade).
 • Användaranvändning (enbart inloggade användare): Varje kategori visar utskriftsanvändning per användare.
obs!
För att använda Användaranvändning måste användaren välja programautentisering och Enbart vanlig redovisning från Inställningar > Admininställningar > Säkerhet > Läge eller Metod från startskärmen eller Appar.

USB

För att använda USB-funktionen trycker du på Box > USB på startskärmen eller Appar, se Använda en USB-enhet.
obs!
Sätt i en USB-enhet i USB-porten på din skrivare.

Hjälp

Det finns onlineinformation som hjälp för användarfrågor.
Appen Hjälp ger information om menyer och funktioner som är tillgängliga för skrivaren. Använd rutan till vänster på skärmen för att navigera i appen (Hjälp). Användaren kan även välja rubriker under varje avsnitt för att bläddra bland hjälpavsnitten.
 1. Tryck på (Hjälp) från startskärmen eller Appar.
 2. Välj ämne och följ den inbyggda navigeringen.
obs!
Tryck på (Hjälp) från startskärmen eller (snabbmenyn) och välj sedan något alternativ som användaren vill läsa mer om.

Min sida

Med appen Min sida kan användaren enkelt ändra sin profilinformation och sina inställningar. Din Min sida-profil lagrar kontaktinformation och personliga inställningar. Användaren kan använda inställningarna att anpassa skrivaren så att den passar användningsvanor och tillgänglighetsbehov.
Om du vill använda funktionen trycker du på Min sida från startskärmen eller i Appar.
Figur : Exempel på Min sida

Kommandotangenter

Visa tabellen för att läsa om kommandotangenter.
Knapp
Namn
Beskrivning
Snabbmeny
Öppnar snabbmenyn
Sök
Söker efter en viss meny eller app
Mitt program
Öppnar en lista med appar som har lagts till
Undermeny (om många åtgärder)
Öppna undermenyn
Ändra lösenord
För ändring av lösenord
Profilnamn
För att välja profilbild

Menyn Min sida

I menyn kan användaren ändra olika inställningar för att göra utskrifterna trevligare.
 • Anpassning
  • Användning: Grafen för användningsfrekvens visar antal utskrifter, kopior, fax, sändningar och andra jobb som användaren har utfört och kvotinformationen visar var användaren är i förhållande till användningskvoter.
 • Appinställning
  • + Mig-inställning: Inställningen + Mig anger om skrivaren skickar, eller inte skickar, information om användning till Box eller annan destination. Användaren kan också ange var användningsinformation skickas.
  • Skicka feedback: InställningenSkicka Feedback anger om skrivaren skickar, eller inte skickar, information om användning till tillverkaren. Skicka feedback hjälper tillverkaren förbättra skrivaren med hjälp av uppdateringar eller korrigeringar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...