hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - Använda en USB-enhet

Det här avsnittet beskriver hur du använder en USB-enhet med skrivaren.

USB-skärmen

För att använda funktionen USB ska du trycka på Box > USB från startskärmen eller Appar.
Dokument och bilder som skrivs ut, skannas, hämtas och skickas från USB kan lagras i Box, se Använda Box.

Om USB-enheter

USB-enheter finns med olika minneskapacitet för att ge användare mer utrymme att lagra dokument, presentationer, musik och videor, högupplösta foton eller andra filer användarna vill förvara eller flytta.
Användare kan göra följande på skrivaren med en USB-enhet:
 • Skanna dokument och spara dem på en USB-enhet.
 • Skriva ut data som är lagrade på en USB-enhet.
 • Formatera USB-enheten.
Skrivaren har stöd för USB-enheter med FAT16/FAT32 och sektorstorlek på 512 bytes. Kontrollera USB-enhetens filsystem från återförsäljaren.
Användare får enbart använda auktoriserade USB-enheter med kontakt av A-pluggtyp.
Figur : Anslutningstyp
Använd endast USB-enheter med metallavskärmade kontakter.
Figur : USB
Använd endast USB-enhet som har erhållit kompatibilitetscertifiering; i annat fall kan skrivaren inte identifiera den. Anslut USB-enheten till USB-porten på skrivaren.
obs!
Sätt inte i USB-enheten i andra portar utom de som visas i följande bild. Om användaren sätter i USB-enheter i andra portar, visar skrivaren ett varningsmeddelande på skärmen.
Figur : USB-port
  varning!
 • Ta inte bort USB-enheten medan den används. Skrivargarantin täcker inte skador som orsakas av användares felaktiga hantering.
 • Om USB-enheten har vissa funktioner, till exempel säkerhetsinställningar och lösenordsinställningar, kanske skrivaren inte automatiskt upptäcker den. Information om dessa funktioner finns i USB-enhetens användarhandbok.

Skriva ut från en USB-enhet

Användare kan direkt skriva ut filer som lagras på en USB-enhet. Användare kan skriva ut JPEG-, TIFF- och PRN-filer. USB-utskriftsalternativet har stöd för filtyperna:
 • PRN: Endast filer som skapats av tillhandahållen drivrutin i skrivaren är kompatibel. PRN-filer kan skapas genom att markera kryssrutan Skriv ut till fil när användare skriver ut dokument. Dokumentet kommer att sparas som en PRN-fil i stället för att skrivas ut på papper. Endast PRN-filer som skapats på det här sättet kan skrivas ut direkt från USB-minnet.
 • TIFF: TIFF 6.0 Baseline
 • JPEG: JPEG Baseline
 • PDF: PDF 1.7 och under
 • XPS: XML pappersspecifikation 1.0
  obs!
  I händelse av 8-bitars CMYK JPEG-filer kan utskriftsjobbet avbrytas.
Skriva ut ett dokument från en USB-enhet:
 1. Anslut USB-enheten till USB-porten på skrivaren. Skrivaren identifierar enheten automatiskt och läser data på den, se Om USB-enheter.
  • Skrivaren kan inte identifiera oformaterade USB-enheter. Formatera och sätt sedan i USB-enheten i skrivarens USB-port.
  • Om skrivaren inte identifierat USB-enheten när skrivaren är i strömsparläge. Väck upp enheten och vänta tills skrivaren återgår till redoläge. Anslut USB-enheten på nytt till USB-porten på skrivarens framsida.
 2. Tryck på Box > USB från startskärmen eller Appar.
 3. Skrivaren visar alla filer på USB-minnet. Välj önskat dokument i listan.
  obs!
  Om vald PDF-fil är skyddad med ett lösenord, måste användaren veta lösenordet för att kunna skriva ut. Ange lösenordet när skrivaren frågar efter det säkra lösenordet. Om användaren inte vet lösenordet kommer utskriften att avbrytas.
 4. Tryck på > Utskriftsalternativ.
 5. Välj ett lämpligt alternativ.
  • Kopior: Anger antal kopior.
  • Papperskälla: Välj från vilken fack papper ska användas.
  • Autoanpassning: Gör att användare kan anpassa utskriftsjobbet till vald pappersstorlek i facket oavsett storlek på dokumentet. Välj fack och tryck på .
 6. Tryck på ikonen för att börja skriva ut.
 7. När utskriften är klar tar du bort USB-enheten från skrivaren.

Hantera USB-enheter

Användare kan ta bort bildfiler som sparats på en USB-enhet, en i taget eller alla på en gång genom att formatera om enheten.
  varning!
När du har raderat filer eller formaterat om en USB-enhet kan du inte återställa filerna. Kontrollera att användare inte längre behöver data innan du tar bort den.

Ta bort en bildfil

 1. Anslut USB-enheten till USB-porten på skrivaren.
 2. Tryck på Box > USB från startskärmen eller Appar.
 3. Skrivaren visar alla filer på USB-minnet. Tryck och håll mappen eller dokumentet för att ta bort den från listan.
  obs!
  Om filen finns i en mapp, tryck på mappens namn.
 4. Tryck på > Ta bort.
 5. Tryck på Ta bort när bekräftelsefönstret visas.

Formatera en USB-enhet

 1. Anslut USB-enheten till USB-porten på skrivaren.
 2. Tryck på Box > USB från startskärmen eller Appar.
 3. Skrivaren visar alla filer på USB-minnet. Tryck och håll mappen eller dokumentet för att ta bort den från listan.
  obs!
  Om filen finns i en mapp trycker du på mappens namn.
 4. Tryck på > Formatera.
 5. Tryck på Formatera när bekräftelsefönstret visas.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...