hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank 450-skrivare - Installation av skrivaren första gången

Det här dokumentet gäller för HP Smart Tank Wireless 450, 455 och 457-skrivare.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, fyll bläckbehållarna, installera skrivhuvudena, lägg papper i inmatningsfacket, justera skrivhuvudena, fyll bläcksystemet och installera programmet.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara du gå till 123.hp.com/ST450.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort all tejp från skrivarens utsida
  Figur : Ta bort tejpen
  Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida
 3. Öppna ytterluckan.
  Figur : Öppna ytterluckan
  Öppna ytterluckan
 4. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial under skrivhuvudets åtkomstlucka.
  Figur : Ta bort all tejp och förpackningsmaterial under skrivhuvudets åtkomstlucka.
  Avlägsna förpackningsmaterialet
 5. Öppna skrivhuvudets åtkomstlucka och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterial från skrivarens insida.
  Figur : Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida
  Ta bort kartongen från skrivaren
 6. Stäng skrivhuvudets åtkomstlucka och stäng sedan den utvändiga luckan.
 7. Ställ skrivaren på en slät, horisontell yta där du har tänkt använda skrivaren.
   Figur : Placera skrivaren på ett jämnt underlag
   Bild: Placera skrivaren på ett jämnt underlag
  1. Jämnt underlag
  2. Ojämnt underlag
 8. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
    varning!
  Anslut inte USB-kabeln ännu.
  Figur : Anslut strömsladden
  Anslut strömsladden
 9. Starta skrivaren.
  obs!
  Skrivaren kan ta upp till 15 sekunder att starta.
  Figur : Slå på skrivaren
  Starta skrivaren

Steg 2: Fylla på bläckbehållarna

Fyll bläckbehållarna med bläck med bläckflaskorna som levererades i paket med din skrivare.
obs!
Var medveten om följande när du arbetar med bläckbehållare:
 • Förvara bläckflaskor utom räckhåll för barn.
 • Öppna bläckflaskan endast när du fyller på bläckbehållare.
 • Förvara bläckflaskorna upprätt på en sval och torr plats.
 1. Öppna bläckbehållarens lock och ta sedan bort skyddet från den svarta behållaren.
  Figur : Öppna bläckbehållarens lock och ta sedan bort skyddet från den svarta behållaren.
  Ta bort skyddet
 2. Ta bort kapseln från den svarta bläckbehållaren och dra sedan förseglingsfliken för att ta bort den.
  Kassera förseglingen varsamt.
  Figur : Ta bort flaskans lock och ta sedan bort förseglingen
  Ta bort kapseln och förseglingen
 3. Byt ut och dra åt locket på flaskan och öppna sedan locket.
  Figur : Dra åt det flasklocket och öppna sedan locket
  Byt ut locket och öppna
 4. Vänd på flaskan upp och ner, och lägg sedan den svarta bläckflaskan över behållarens munstycke.
 5. Tryck försiktigt på flaskan nedåt och låt bläck rinna ned i bläckbehållaren. Fyll på bläckbehållaren till fyllningslinjen på behållaren.
  Om flaskan inte börjar tömmas ska du ta bort och sätta flaskan mot behållarens munstycke. Vrid inte på flaskan.
  Figur : Fylla på den svarta bläckflaskan
  Töm bläck
 6. Efter att svarta flaskhållaren är fylld ska du dra bläckflaskan rakt upp.
  Stäng flaskans lock, sätt flaskan upprätt och tryck sedan in bläckbehållarens propp på sin plats på bläckbehållaren.
  Figur : Byta bläckbehållarens propp
  Byt ut proppen
 7. Upprepa föregående steg för att fylla andra behållare.
    varning!
  Fyll inte på bläckbehållare över fyllningslinjen. Förvara resterande bläck på en sval och torr plats.
 8. Stäng bläckbehållarens lock.
  Figur : Stäng bläckbehållarens lock
  Stäng bläckbehållarens lock

Steg 3: Installera skrivhuvudena

Installera skrivhuvudena som finns i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna paketet och ta sedan bort skrivhuvudena.
  Figur : Ta ut skrivhuvudena ur förpackningen
   Ta ut skrivhuvudena ur förpackningen
 2. Dra de orangefärgade propparna rakt upp för att ta bort dem från toppen av skrivhuvudena.
  Figur : Dra ut de orangefärgade propparna.
  Dra de orangefärgade propparna
 3. Ta bort tejpen från skrivhuvudets kontakter genom att dra i flikarna.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort skyddstejpen från skrivhuvudets kontakter
  Ta bort tejpen
 4. Med skrivaren påslagen ska du öppna ytterluckan och sedan öppna åtkomstluckan till skrivhuvudet.
  Skrivhuvudvagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Komma åt skrivhuvudvagnen
  Komma åt skrivhuvudvagnen
 5. Tryck försiktigt nedåt på den blå skrivhuvudvagnen.
  Den blå skrivhuvudvagnsspärren öppnas.
  Figur : Tryck ner spärren på den blå skrivhuvudvagnsspärren
  Öppna krivhuvudvagnsspärren
 6. Skjut in det nya skrivhuvudet i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck på skrivhuvudet försiktigt på plats tills det snäpper fast.
  • Installera det svarta skrivhuvudet på den högra platsen.
  • Installera trefärgsskrivhuvudet på den vänstra platsen.
  Figur : Isättning av färgskrivhuvuden och svarta skrivhuvuden
  Sätt in skrivhuvudena
 7. Stäng den blå vagnspärren genom att trycka ned ordentligt tills spärren snäpps in på plats.
  Figur : Stäng den blå vagnspärren
  Stänga spärren
    varning!
  Öppna inte den blå vagnspärren efter skrivhuvudinstallationen, såvida du inte installerar nya skrivhuvuden eller flyttar skrivaren långa avstånd.
  Öppna inte vagnspärren
 8. Stäng skrivhuvudets åtkomstlucka.
  Ett blinkade P visas på kontrollpanelen.
  Figur : Ett blinkande P visas
  Ett blinkande P visas
 9. Stäng ytterluckan.
  Figur : Stäng ytterluckan
  Stäng ytterluckan

Steg 4: Lägg i papper i inmatningsfacket

Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket när du har installerat skrivhuvudena.
 1. Fäll upp inmatningsfacket.
  Figur : Fälla upp inmatningsfacket
  Dra ut inmatningsfacket
 2. Skjut pappersbreddstödet så långt det går åt vänster.
  Figur : Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
  Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
 3. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket, Skjut in pappersbunten nedåt tills det tar stopp och skjut sedan pappersledaren för bredd mot papperets kant.
  Figur : Fylla på papper och sedan skjuta pappersledaren åt höger
  Fyll på papper och för pappersledarna inåt.
 4. Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare.
  Figur : Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare
  Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare

Steg 5: Justera skrivhuvudena och fyll bläcksystemet

Att justera skrivhuvudena är nödvändigt för att få bästa utskriftskvalitet. Efter justeringen börjar skrivaren processen för att fylla bläcksystemet.
 1. På skrivarens kontrollpanel trycker du och håller ned knappen Återuppta i 3 sekunder.
  Justeringen startar när det blinkande P blir ett blinkande A.
  Inriktningssidan skrivs ut.
  obs!
  Justeringssidan kanske har en liten fläck eller smetigt bläck längst ned på sidan. Detta är normalt under den första skrivarinstallationen.
  Figur : Tryck och håll in knappen Återuppta
  Håll in knappen Återuppta
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Placera justeringssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset och stäng sedan skannerlocket. Placera den enligt riktlinjerna runt skannerglaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Justering av skrivaren
 4. Stäng skannerlocket.
 5. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Starta färgkopiering .
 6. Justeringen är slutförd när A blir 0 på Kontrollpanelen.
  Figur : Justeringen slutförd
  Justeringen slutförd

Steg 6: Installera skrivarprogrammet

Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från 123.hp.com/ST450.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...