hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Förbättra utskriftskvaliteten

Inledning
Ibland kan skrivaren ha problem med utskriftskvaliteten, t.ex. streck eller blekt tryck, att svart eller andra färger saknas, otydlig eller suddig text och bläckkladd. Prova följande lösningar i den ordning de visas. Om du lyckas lösa problemet med hjälp av en av lösningarna behöver du inte fortsätta med de andra procedurerna.
  obs!
Om problemet bara inträffar på kopior läser du "Förbättra kopieringskvaliteten".
Kontrollera kassettstatusen
Det kan bli problem med utskriftskvaliteten om du använder en kassett som nästan är slut. Följ stegen nedan för att kontrollera den beräknade återstående livslängden i kassetterna om tillämpligt, samt status för andra utbytbara servicedelar.
Steg ett: Kontrollera kontrollpanelen
 1. Kontrollera kontrollpanelen för att se om det visas några meddelanden eller varningsikoner . Tryck på ikonen om du vill visa meddelandet. Byt kassett om meddelandet anger att en kassett måste bytas ut eller att den snart är slut.
    obs!
  Fortsätt till nästa steg om du vill ha mer detaljerad information om kassettens status innan du byter ut den.
Steg två: Kontrollera status för förbrukningsmaterial
 1. Välj Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Välj menyn Konfigurations-/statussidor och välj sedan Statussida för förbrukningsmaterial.
 3. Välj Visa om du vill läsa rapporten på kontrollpanelen eller välj Skriv ut om du vill skriva ut sidan.
 4. Kontrollera den procentuella återstående livslängden för kassetter och, om tillämpligt, status för utbytbara servicedelar, genom att titta på statussidan för förbrukningsmaterial.
  • Statussidan för förbrukningsmaterial indikerar när nivån på något förbrukningsmaterial är mycket låg. HP:s Premium Protection-garanti upphör att gälla för en HP-förbrukningsartikel som nått den lägsta gränsen.
  • Kassetten behöver inte bytas nu såvida utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel. Det kan vara bra att ha en ersättningskassett i reserv som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
  • Om du bestämmer dig för att du behöver byta kassett eller andra utbytbara delar visar statussidan för förbrukningsmaterial en lista över artikelnummer för äkta delar från HP.
Uppdatera skrivarens fasta programvara
Prova med att uppdatera skrivarens inbyggda programvara. Mer information finns på www.hp.com/support om du väljer alternativet för att Hämta programvara och drivrutiner. Följ sedan anvisningarna för att gå till den inbyggda programvaran för skrivaren.
Ändra inställningen för utskriftskvalitet
Slutför följande steg om du vill ändra inställningen för utskriftskvalitet på skrivarens kontrollpanel.
  obs!
Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
 1. Välj Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopia/utskrift eller Utskrift
  • Standardalternativ för utskrift
  • Kvalitetsnivå
 3. Välj önskad kvalitetsnivå: General Office, Professional, eller Presentation.
Skriva ut från ett annat program
Försök skriva ut från ett annat program. Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet i det program som du använde för att skriva ut.
Kontrollera inställningarna för papper och kvalitet
Kontrollera inställningarna för skrivardrivrutinen för papper och kvalitet i det program du skriver ut från, till exempel Microsoft® Word.
Windows
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren och klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar.
 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. Bland alternativen för Papperstyp väljer du den papperstyp som stämmer bäst med papperet du använder.
 5. Välj den inställning för kvalitet eller upplösning som är lämplig för din utskrift från alternativen för Utskriftskvalitet .
 6. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut eller OK för att utföra utskriften.
macOS
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. I listrutan precis under Orientering väljer du Papper/kvalitet.
 4. Bland alternativen för Medietyp väljer du den papperstyp som stämmer bäst med papperet du använder.
 5. Välj den inställning för kvalitet eller upplösning som är lämplig för din utskrift från alternativen för Utskriftskvalitet .
 6. Klicka på knappen Skriv ut.
Kontrollera inställningarna för svart och gråskala
Kontrollera skrivardrivrutinens inställningar för gråskala och svartvitt när du skriver ut på en färgskrivare och de utskrivna sidorna är i gråskala eller svart när du hade valt färg.
Windows
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren och klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar.
 3. Kontrollera att alternativet Skriv ut i gråskala är inaktiverat. Beroende på vilken skrivare du har visas gråskalealternativet på fliken Utskriftsgenvägar eller fliken Färg .
 4. Kontrollera att alternativet Skriv ut all text i svart är inaktiverat på fliken Avancerat.
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut eller OK för att utföra utskriften.
macOS
 1. Klicka på menyn Arkiv och sedan på Skriv ut.
 2. Välj skrivaren på menyn Skrivare.
 3. Välj Färgi listrutan precis under Orientering.
 4. Kontrollera att alternativet Skriv ut i gråskala är inaktiverat.
 5. Klicka på triangeln bredvid Avancerat om du vill expandera alternativen. Kontrollera att inställningarna för Text, Grafik och Foto inte är inställda på Endast svart.
 6. Klicka på knappen Skriv ut.
Justera färginställningar (Windows)
Om du skriver ut från ett program följer du de här stegen om färgerna på den utskrivna sidan inte matchar färgerna på datorns bildskärm, eller om du inte är nöjd färgerna på den utskrivna sidan.
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren och klicka sedan på knappen Egenskaper eller Inställningar.
 3. Avmarkera kryssrutan HP EasyColor på fliken Avancerat eller fliken Färg.
 4. På fliken Färg väljer du ett färgtema i listrutan Färgteman.
  • Standard (sRGB): Med det här temat skrivs RGB-data ut i RAW-läget. När det här temat används hanterar du färgen i programvaran eller i operativsystemet för att färgen ska återges korrekt.
  • Stark (sRGB): Skrivaren ökar färgmättnaden i mellantoner. Använd det här temat när du skriver ut affärsgrafik.
  • Foto (sRGB): Skrivaren tolkar RGB-färgerna som om de hade skrivits ut som ett fotografi med digitalt minilab. Skrivaren återger djupare, mer mättade färger på ett annat sätt än med temat Standard (sRBG). Använd det här temat när du skriver ut fotografier.
  • Foto (Adobe RGB 1998): Använd det här temat för digitala foton som använder färgrymden AdobeRGB istället för sRGB. Stäng av färghanteringen i programvaran när du använder detta tema.
  • Inget: Inget färgtema används.
  • Anpassad profil: Välj alternativet om du vill använda en egen indataprofil för att korrekt styra färgåtergivningen (till exempel för att emulera en särskild skrivare). Hämta egna profiler från www.hp.com.
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut eller OK för att skriva ut utskriften.
Kontrollera papperet och utskriftsmiljön
Slutför följande steg om du vill kontrollera papperet som du använder och skrivarens fysiska omgivning.
Steg 1: Använd papper som uppfyller HP:s specifikationer för papper
En del problem med utskriftskvalitet orsakas av papper som inte uppfyller HP:s specifikationer. Några av problemen som kan ha uppstått är buktat papper, ljus eller blek utskrift, bläckstänk eller kladd och felformade tecken. Följ dessa riktlinjer när du väljer papper:
 • Använd alltid en papperstyp och papperstjocklek som skrivaren har stöd för.
 • Använd papper av bra kvalitet som är fritt från revor, hack, fläckar, lösa partiklar, damm, veck, hål och häftklamrar och se till att det inte har skrynkliga eller vikta kanter.
 • Använd papper som inte har använts för tryck tidigare.
 • Använd papper som inte innehåller metalliskt material, som glitter.
 • Använd papper som är avsett för HP PageWide-skrivare. Använd inte papper som endast är avsett för laserskrivare.
 • Använd inte papper som är för grovt. Om du använder mjukare papper får du oftast bättre utskriftskvalitet.
  obs!
För den här skrivaren rekommenderar HP papper med ColorLok®-logotypen, baserat på HP:s interna tester med en rad olika vanliga papperstyper. Mer information finns på: www.hp.com/go/printpermanence.
Steg 2: Kontrollera miljön
Miljön kan direkt påverka utskriftskvaliteten och är en vanlig orsak till problem med utskriftskvalitet och pappersmatning. Försök med följande lösningar:
 • Flytta bort skrivaren från dragiga platser, till exempel luftkonditioneringsventiler eller öppna fönster och dörrar.
 • Försäkra dig om att skrivaren inte är utsatt för temperaturer eller luftfuktighet som ligger utanför det som anges i skrivarspecifikationerna.
 • Ställ inte skrivaren i ett trångt utrymme, till exempel ett skåp.
 • Ställ skrivaren på en stadig, plan yta.
 • Ta bort allt som blockerar skrivarens ventiler. Skrivaren behöver bra luftflöde på alla sidor, inklusive överdelen.
 • Skydda skrivaren från skräp, damm, ånga, fett eller annat som sprids med luften och som kan lämna rester inuti skrivaren.
Undersöka kassetten visuellt
Så här kontrollerar du kassetterna.
  varning!
Rör inte vid de guldfärgade metallkontakterna på patronens kant. Fingeravtryck på metallkontakterna kan ge upphov till utskriftskvalitetsproblem.
Figur : Rör inte kontakten
 1. Ta ut kassetten ur skrivaren och kontrollera att det inte finns skräp i kassettbanan.
 2. Kontrollera om du använder en äkta HP-kassett. En äkta HP-kassett har ordet "HP" eller HP-logotypen tryckt på sig. Mer information om hur du identifierar HP-kassetter finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 3. Titta på de guldfärgade metallkontakterna på patronen.
  • Om du ser repor eller andra skador på metallkontakterna ska du byta ut kassetten.
  • Om metallkontakterna inte verkar vara skadade skjuter du försiktigt in patronen i uttaget igen tills den låses fast på plats. Skriv ut ett par sidor till för att se om felet försvinner.
Om du bedömer att du behöver byta en bläckpatron tittar du på patronen eller skriver ut statussidan för förbrukningsmaterial för att ta reda på artikelnumret för den rätta äkta HP-patron.
Påfyllda eller omarbetade patroner
HP kan inte rekommendera att du använder produkter som inte kommer från HP vare sig de är nya eller återanvända. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över deras utförande eller kvalitet. Om du använder en återfylld eller omarbetad patron och är missnöjd med utskriftskvaliteten rekommenderar vi att du byter ut patronen mot en äkta HP-patron.
  obs!
Om du byter ut en patron som inte kommer från HP kommer skrivhuvudet fortfarande att innehålla bläck som inte kommer från HP. Utskriftsdefekten kan finnas kvar ända tills bläcket är slut i skrivhuvudet och byts ut mot bläck från den nyligen installerade, äkta HP-patronen. Det kan krävas utskrifter på flera tusen sidor av normal text för att bläcket ska ta slut.
Rengöra skrivaren
Under utskriftsprocessen kan papper och dammpartiklar ansamlas i skrivaren, vilket kan leda till problem med utskriftskvaliteten, t.ex. kladd, ränder, streck eller upprepande märken. Börja med att skriva ut utskriftskvalitetsrapporten och fortsätt sedan till lämplig rengöringsprocedur.
Skriva ut och tolka utskriftskvalitetsrapporten
Utskriftskvalitetsrapporten är en sida som skrivs ut med staplar med färg från varje tonerkassett. Rapporten kan hjälpa dig att identifiera problem med utskriftskvaliteten.
Figur : Exempel på utskriftskvalitetsrapport
 1. Lägg i vanligt papper i Letter- eller A4-format.
 2. Tryck på Supportverktyg på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 3. Öppna följande menyer:
  • Felsökning
  • Utskriftskvalitetssida
  • Kvalitet på utskrift
 4. Skriv ut sidan genom att välja Skriv ut.
 5. Undersök färgstaplarna i rapporten. Varje stapel har tre olika nyanser, men färgen på stapeln ska variera minimalt.
  • Om det finns streck på en eller flera av färgstaplarna går du till Rengöra skrivhuvudet.
  • Om färgstaplarna har få eller inga streck men bläcket är utsmetat går du till Rengöra valsarna.
Rengöra skrivhuvudet
Följ dessa steg för att rengöra skrivhuvudet om det finns streck på utskriftskvalitetsrapporten.
 1. Tryck på Supportverktyg på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Maintenance (Underhåll)
  • Kalibrering/rengöring
  • Skrivhuvudsrengöring
 3. Välj Start när du vill påbörja rengöringsprocessen och följ sedan instruktionerna.
    obs!
  Det finns sekventiella nivåer av rengöring. I slutet av varje nivå skapar skrivaren en utskriftskvalitetsrapport. Om det finns streck i några av rapportens färgstaplar fortsätter du med nästa rengöringsnivå. Om problemet är löst väljer du Avbryt.
    obs!
  Numrera varje utskriftskvalitetsrapport för att spåra förbättring av utskriftskvaliteten.
Rengöra valsarna
Om utskriftskvalitetsrapporten visar utsmetad färg följer du dessa steg för att rengöra valsarna.
Steg ett: Endast för flerfunktionsskrivare – rengör dokumentmatarens valsar
 1. Tryck på Supportverktyg på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Maintenance (Underhåll)
  • Kalibrering/rengöring
  • Rensa dokumentmatarens valsar
 3. Välj Rengör nu när du vill påbörja rengöringsprocessen och följ sedan instruktionerna.
Steg två: Lösa problem med bläckkladd
 1. Tryck på Supportverktyg på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Maintenance (Underhåll)
  • Kalibrering/rengöring
  • Åtgärda kladd
 3. Tryck på Start när du vill påbörja rengöringsprocessen.
  Den här processen tar upp till tre minuter då en sida långsamt matas genom skrivaren. Behåll den här sidan för en ytterligare utvärdering av utskriftskvaliteten.
Prova en annan skrivardrivrutin
Prova med att använda en annan skrivardrivrutin om du skriver ut från ett program och de utskrivna sidorna har oväntade linjer i grafiken, saknad text, saknad grafik, felaktig formatering eller utbytta teckensnitt.
Hämta någon av följande drivrutiner från HP:s webbplats: support.hp.com/drivers.
HP PCL.6-skrivardrivrutin
Den här produktspecifika skrivardrivrutinen är för operativsystemen Windows XP 32-bitars, Vista 32-bitars och Server 2008 32-bitars. Det finns inte stöd för alla funktioner eller sidstorlekar.
HP PCL 6-drivrutin
Den här produktspecifika skrivardrivrutinen är till för operativsystemen Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 64-bitars, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 och Server 2016.
HP PCL-6 V4-drivrutin
Den här produktspecifika skrivardrivrutinen är till för operativsystemen Windows 7, 8, 8.1, 10, Server 2008 64-bitars, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2 och Server 2016.
HP UPD PS-drivrutin
 • Rekommenderas för användning tillsammans med programvara från Adobe® samt med andra program som har en hög grafisk komplexitetsnivå
 • Stöder utskrift av PostScript-emulering och PostScript-flashteckensnitt
HP UPD PCL 6-drivrutin
 • Rekommenderas för utskrift i alla Windows-miljöer
 • Ger generellt bäst hastighet, utskriftskvalitet och stöd för skrivarfunktioner för de flesta användare
 • Anpassad till användargränssnittet i Windows för att ge högsta hastighet i Windows-miljöer
 • Är eventuellt inte fullt kompatibel med tredjepartsprogram och anpassade program som baseras på PCL 5

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...