hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Ink Tank 310, 410-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Detta dokument gäller för HP Ink Tank 310, 315, 318, 319, Wireless 410, 415, 418, och 419 skrivare.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, lägg papper i inmatningsfacket, installera bläckpatronerna och installera programmet.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara går du till:

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort tejpen från skrivarens utsida
  Figur : Ta bort tejpen
  Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida
 3. Öppna ytterluckan.
  Figur : Öppna den exteriöra luckan
  Öppna ytterluckan
 4. Ta bort all tejp och förpackningsmaterial under patronåtkomstluckan.
  Figur : Ta bort all tejp och förpackningsmaterial under patronåtkomstluckan
  Avlägsna förpackningsmaterialet
 5. Öppna bläckpatronens åtkomstlucka och ta sedan bort tejpen och förpackningsmaterial från skrivarens insida.
  Figur : Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida
  Ta bort kartongen från skrivaren
 6. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka och stäng sedan den utvändiga luckan.
 7. Ställ facket på en slät, horisontell yta där du har tänkt använda skrivaren.
   Figur : Placera skrivaren på ett jämnt underlag
   Bild: Placera skrivaren på ett jämnt underlag
  1. Jämn yta
  2. Ojämn yta
 8. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
    varning!
  Anslut inte USB-kabeln ännu.
  Figur : Anslut strömsladden
  Anslut strömsladden
 9. Starta skrivaren.
  obs!
  Skrivaren kan ta upp till 15 sekunder för att starta.
  Figur : Slå på skrivaren
  Starta skrivaren

Steg 2: Fylla på bläck tanks

Fylla på bläck tanks med bläck med ink flaskor som levererades i paket med din skrivare.
obs!
Var medveten om följande när du arbetar med bläckbehållare:
 • Förvara bläckflaskor utom räckhåll för barn.
 • Öppna bläckflaskan endast när du fyller på bläckbehållare.
 • Förvara bläckflaskorna upprätt på en sval och torr plats.
 1. Öppna tank bläckpatronerna och ta sedan bort skyddet från den svarta tank.
  Figur : Lyfta på locket till ink tank och sedan ta bort skyddet från den svarta tank
  Ta bort skyddet
 2. Ta bort bygeln från den svarta bläckflaskan och dra bort förseglingen för att ta bort den sedan.
  Släng förseglingen försiktigt.
  Figur : Ta bort flaskkåpan och ta sedan bort förseglingen
  Ta bort förseglingen
 3. Byt och dra åt locket på flaskan och öppna sedan locket.
  Figur : Dra åt flasklocket och öppna sedan locket
  Byt kåpan och öppna.
 4. Vänd flaskan upp och ner, och lägg sedan den svarta bläckflaskan över tanktratten.
 5. Tryck försiktigt på flaskan nedåt och låt bläcket rinna ner i behållaren. Fylla på bläckbehållaren till Fyll linjen på tank.
  Om flaskan inte börja rinna, ta bort och sätt åter flaskan på tanktratten. Kläm inte på flaskan.
  Figur : Fylla på svart bläck tank
  Töm bläck
 6. Efter att svart bläck tanken är fylld, dra bläckflaskan rakt upp.
  Stäng locket på bläckflaskan, ställ flaskan upprätt och tryck sedan bläckbehållar kontakten i hållaren på bläckbehållaren.
  Figur : Byta bläckpatroner kontakten
  Byt ut kontakten.
 7. Upprepa föregående steg för att installera den andra bläckpatronen.
    varning!
  Fyll inte på bläckbehållarna över Fyll linjen. Förvara kvarvarande bläck på en sval och torr plats.
 8. Stäng bläckbehållarlocket.
  Figur : Stänga bläckbehållarlocket
  Stäng bläckbehållarlocket

Steg 3: Installera skrivhuvudena

Installera de skrivhuvuden som levererades i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna paketet och ta sedan bort skrivhuvudena.
  Figur : Ta bort skrivhuvuden ur förpackningen
   Ta ut skrivhuvudena ur förpackningen
 2. Dra de orangefärgade kontakterna rakt upp för att ta bort dem från toppen av skrivhuvudena.
  Figur : Dra ut de orangefärgade kontakterna.
  Dra de orangefärgade kontakter
 3. Ta bort tejpen från skrivhuvudets kontakter genom att dra i flikarna.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort skyddstejpen från skrivhuvudens kontakter
  Ta bort tejpen
 4. Med skrivaren påslagen, öppna den utvändiga luckan och öppna sedan åtkomstluckan till skrivhuvudet.
  Skrivarvagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Komma åt skrivhuvudet vagnen
  Komma åt skrivarvagnen
 5. Tryck försiktigt på den blå skrivhuvudspärren vagnen.
  Den blå skrivhuvudspärren vagnen öppnas.
  Figur : Trycka ner spärren på skrivhuvudets blå vagnen
  Öppna skrivhuvudetvagnens låsspak.
 6. Skjut in den nya bläckpatronen i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt på plats den tills den snäpper fast.
  • Installera den svarta bläckpatronen i den högra hållaren.
  • Installera trefärgspatronen i den vänstra hållaren.
  Figur : Isättning av färg och svart skrivhuvudena
  Sätt in skrivhuvudena
 7. Stäng blå vagnspärren genom att trycka ordentligt tills spärren snäpps på plats.
  Figur : Stäng den blåa vagnspärren
  Stänga spärren
    varning!
  Öppna inte blå vagnspärren efter skrivhuvudinstallationen såvida inte du installation av nya skrivhuvuden eller flytta skrivaren lång avstånd.
  Lyft inte upp vagnspärren.
 8. Stäng skrivhuvudens åtkomstlucka.
  Ett blinkande P visas på kontrollpanelen.
  Figur : Ett blinkande ”P” visas
  Ett blinkande ”P” visas
 9. Stäng ytterluckan.
  Figur : Stäng ytterluckan
  Stäng ytterluckan

Steg 4: Lägg i papper i inmatningsfacket

Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket när du har installerat bläckpatronerna.
 1. Fäll upp inmatningsfacket.
  Figur : Fälla upp inmatningsfacket
  Dra ut inmatningsfacket
 2. Skjut pappersbreddstödet så långt det går åt vänster.
  Figur : Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
  Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
 3. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket, Skjut in pappersbunten nedåt tills det tar stopp och skjut sedan pappersledaren för bredd mot papperets kant.
  Figur : Fylla på papper och sedan skjuta pappersledaren åt höger
  Fyll på papper och för pappersledarna inåt.
 4. Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare.
  Figur : Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare
  Dra ut utmatningsfacket och lyft fackets förlängare

Steg 5: Rikta in skrivhuvudena och grunda bläcksystemet

Att justera bläckpatronerna är nödvändigt för att få bästa utskriftskvalitet. Efter justeringen börjar skrivaren processen för att förbereda bläcksystemet.
 1. På kontrollpanelen, tryck och håll Resume knappen i 3 sekunder.
  Justeringen startar när det blinkande P blir en blinkande A.
  Inriktningssidan skrivs ut.
  obs!
  Inriktningssidan kanske har en liten sug eller fläckiga längst ned på sidan. Detta är normal under den första skrivarinstallationen.
  Figur : Håll in Resume-knappen
  Håll in Resume-knappen
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Placera inriktningssidan med utskriftssidan nedåt i det högra främre hörnet av skannerglaset och stäng sedan skannerlocket. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Justering av skrivaren
 4. Stäng skannerlocket.
 5. På skrivarens kontrollpanel trycker du på knappen Start Copy Color .
 6. Justeringen är slutförd när A blir 0 på Kontrollpanelen.
  Figur : Inriktningen slutförd
  Inriktningen slutförd

Steg 6: Installera skrivarprogrammet

Hämta den senaste versionen av programvaran för skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...