hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Vi håller på att uppgradera vår hemsida.

  Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank 450-skrivare - Felmeddelandet "E3" (vagnstopp)

Det här dokumentet gäller för HP Smart Tank Wireless 450, 455 och 457-skrivare.
Skrivhuvudsvagnen fastnar, kontrollpanelen visar ett växlande E och 3, och lampan Fortsätt blinkar. Ett papperstrassel kan ha inträffat tidigare.
Du kan även uppleva följande symptom:
 • Skrivaren skriver inte ut.
 • En utskrift avbryts oväntat.
obs!
Använd en ficklampa för att slutföra dessa steg.
Figur : Ficklampa
Ficklampa

Steg 1: Leta efter papper som har fastnat

Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte hittar något papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.
Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg.

Steg 2: Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt

Kontrollera att det inte finns några främmande föremål eller papper i skrivaren genom att flytta skrivarvagnen längs hela insidan av skrivaren.
 1. Slå på skrivaren, om den inte redan är igång.
 2. Öppna den utvändiga luckan och sedan skrivhuvudets åtkomstlucka.
  Öppna den utvändiga luckan och sedan skrivhuvudets åtkomstlucka
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden från strömkällan eller eluttaget.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i skrivaren för att undvika risk för skador eller elektriska stötar.
 5. Kontrollera om det finns papper eller främmande föremål som kan vara i vägen för vagnen och ta sedan bort eventuella pappersrester eller främmande föremål som du hittar.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om det finns papper kvar inuti skrivaren kan det orsaka nya papperstrassel.
 6. För in handen i skrivaren genom skrivhuvudets åtkomstlucka och flytta skrivarvagnen manuellt utan att trycka på skrivarhuvudets spärr.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på höger sida av skrivaren flyttar du den till vänster sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på vänster sida av skrivaren flyttar du den till höger sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat i mitten av skrivaren flyttar du den till höger sida.
 7. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.
 8. Kontrollera att vagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd. Tryck vagnen kraftigt åt vänster och sedan åt höger.
 9. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka och stäng sedan den utvändiga luckan.
 10. Anslut strömsladden på baksidan av skrivaren igen och koppla sedan in strömsladden i strömkällan eller eluttaget.
 11. Anslut USB-kabeln till skrivaren igen vid behov.
 12. Starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 3: Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag

 1. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 2. Dra ut strömkabeln ur eventuella grenuttag och överspänningsskydd.
 3. Sätt i strömsladden direkt till ett eluttag.
 4. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 5. Starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 4: Återställ skrivaren

Återställning av skrivaren kan åtgärda felmeddelanden om skrivarvagnfel.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut elnätssladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
  obs!
  HP rekommenderar att du sätter i strömsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
 9. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 5: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...