hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Smart Tank 450-skrivare - Felmeddelandet "Inkompatibel bläckpatron" eller "Bläckpatroner saknas" visas

Det här dokumentet gäller för HP Smart Tank Wireless 450, 455 och 457-skrivare.
När du har installerat skrivhuvudena kan skrivaren inte fyllas, och felmeddelandet Inkompatibel bläckpatron eller Bläckpatroner saknas visas på datorskärmen. På skrivarens kontrollpanel blinkar en eller båda av ikonerna för skrivhuvudet , ikonen Fel , och skrivhuvudets varningslampa blinkar.

Steg 1: Ta ut, kontrollera och sätt tillbaka skrivhuvudena

Skrivaren kan visa ett felmeddelande om skrivhuvudena inte har installerats korrekt. Utför följande steg för skrivhuvud(en) som indikeras av skrivhuvud-ikonerna på skrivarens kontrollpanel.
 1. Stäng stödet för utmatningsfacket och rotera sedan in utmatningsfacket åt vänster för att sätta det i skrivaren.
 2. Öppna den utvändiga luckan och öppna sedan skrivhuvudets åtkomstlucka.
 3. Om vagnen inte visas ska du trycka och hålla in knappen Svartvit kopia i 3 sekunder.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Komma åt vagnen
  Komma åt skrivvagnen
 4. Tryck försiktigt på den blå vagnspärren.
  Blå vagnspärren öppnas.
  Figur : Trycka ner spärren på skrivhuvudets blå vagn
  Öppna skrivhuvudets vagnspärr.
 5. Du lossar skrivhuvudet genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut skrivhuvudet från hållaren.
  Figur : Borttagning av skrivhuvudet
  Ta bort skrivhuvudet
 6. Kontrollera att propparna ovanpå skrivhuvudet har tagits bort.
  Figur : Dra ut de orangea propparna
  Dra de orangefärgade propparna
 7. Kontrollera att tejpen från skrivhuvudets proppar har tagits bort.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort skyddstejpen från skrivhuvudets kontakter
  Ta bort tejpen
 8. Skjut in skrivhuvudet i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck sedan skrivhuvudet försiktigt på plats den tills det snäpper fast.
  Figur : Isättning av färgskrivhuvuden och svarta skrivhuvuden
  Sätt in skrivhuvudena
  • Installera trefärgskrivhuvudet på den vänstra platsen.
  • Installera det svarta skrivhuvudet i den högra hållaren.
 9. Stäng den blåa vagnspärren genom att trycka ordentligt tills spärren snäpps på plats.
  Figur : Stäng den blåa vagnspärren
  Bild: Stäng spärren
 10. Stäng den skrivhuvudets åtkomstluckan.
 11. Stäng ytterluckan.
  Förberedelseprocessen bör fortsätta.
Om felet kvarstår och skrivaren inte fylls ska du fortsätta till nästa steg.

Steg 2: Rengör skrivhuvudets kontakter

Skrivaren kan visa ett felmeddelande om att skrivhuvudets kontakter är smutsiga. Utför följande steg för skrivhuvud(en) som indikeras av skrivhuvud-ikonerna på skrivarens kontrollpanel.
  varning!
Rengör ett skrivhuvud i taget och kontrollera att skrivhuvudena sätts tillbaka i skrivaren så snart som möjligt. Om du lämnar skrivhuvudena utanför skrivaren i mer än 30 minuter kan de skadas.
 1. Du behöver följande material:
  • Skumgummitoppar, en luddfri trasa eller något annat mjukt material som inte går sönder eller efterlämnar fibrer (kaffefilter är bra)
  • Destillerat, filtrerat eller vatten på flaska (kranvatten kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.)
     varning!
   Använd inte alkohol eller rengöringsmedel för tryckvalsar när du rengör skrivhuvudskontakterna. Det kan skada skrivhuvudet eller skrivaren.
 2. Öppna den utvändiga luckan och öppna sedan skrivhuvudets åtkomstlucka.
 3. Om vagnen inte visas ska du trycka och hålla in knappen Svartvit kopia i 3 sekunder.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Figur : Komma åt vagnen
  Komma åt skrivvagnen
 4. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 5. Tryck försiktigt på den blå vagnspärren.
  Blå vagnspärren öppnas.
  Figur : Trycka ner spärren på skrivhuvudets blå vagn
  Öppna skrivhuvudets vagnspärr.
 6. Du lossar skrivhuvudet genom att försiktigt trycka den nedåt och sedan dra ut skrivhuvudet från hållaren.
    varning!
  Håll skrivhuvudet upprätt när du tar bort det för att förhindra att bläck läcker ut.
  Figur : Borttagning av skrivhuvudet
  Ta bort skrivhuvudet
 7. Kontrollera kontakterna om det har ansamlats smuts på dem.
 8. Torka kontakterna med en torr bomullstopp eller något luddfritt material tills det inte längre finns någon smuts på dem.
    varning!
  Var noga med att bara torka av kontakterna. Smeta inte ut smuts någon annanstans på skrivhuvudet.
 9. Doppa en ren skumgummitopp eller en luddfri trasa i destillerat vatten och krama ur överflödigt vatten.
 10. Rengör endast de kopparfärgade kontakterna. Låt sedan skrivhuvudet torka i cirka tio minuter.
    varning!
  Vid rengöring av kontakterna bör du vara noggrann med att inte nudda bläckmunstyckena, så att inte skrivhuvudet skadas.
   Figur : Rengör skrivhuvudets kontakter
   Bild: Rengör kontakterna
  1. Kopparkontakter
  2. Bläckmunstycken (ska inte rengöras)
 11. Fukta en ny skumgummitopp lätt med destillerat vatten och pressa ur överflödigt vatten.
 12. Rengör de elektriska kontakterna i vagnen inuti skrivaren med bomullstoppen.
 13. Rengör kontakterna i skrivarvagnen.
  Figur : Skrivarvagnens kontakter
  Bild: Skrivarvagnens kontakter
 14. Låt skrivhuvudet vara i tio minuter för att låta det rengjorda området självtorka eller torka av det med en ny pinne.
  obs!
  Se till att skrivhuvudet inte lämnas utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 15. Skjut in skrivhuvudet i en vinkel aningen snett uppåt i den tomma platsen och tryck sedan skrivhuvudet försiktigt på plats den tills det snäpper fast.
  Figur : Isättning av färgskrivhuvuden och svarta skrivhuvuden
  Sätt in skrivhuvudena
  • Installera trefärgskrivhuvudet på den vänstra platsen.
  • Installera det svarta skrivhuvudet i den högra hållaren.
 16. Stäng den blåa vagnspärren genom att trycka ordentligt tills spärren snäpps på plats.
  Figur : Stäng den blåa vagnspärren
  Bild: Stäng spärren
 17. Stäng den skrivhuvudets åtkomstluckan.
 18. Stäng ytterluckan.
 19. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 20. Starta skrivaren.
  Förberedelseprocessen bör fortsätta.
Om felet kvarstår, och skrivaren fylls, ska du fortsätta till nästa steg.

Steg 3: Återställ skrivaren

Återställning av skrivaren kan ibland lösa ett felmeddelande om skrivhuvudet.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren står stilla och har tystnat innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut elnätssladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
  obs!
  HP rekommenderar att du sätter i strömsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
 9. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 4: Rengör skrivhuvudets kontakter igen

En ny rengöring av skrivhuvudets kontakter kan avhjälpa problemet. Upprepa stegen du utförde tidigare i det här dokumentet för att rengöra skrivhuvudets kontakter.
Om felet kvarstår, och skrivaren fylls, ska du fortsätta till nästa steg.

Steg 5: Lämna in skrivaren på service

Om föregående steg inte löste felet om skrivhuvudet eller om skrivhuvudena redan var fyllda ska du serva skrivaren.
Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...