hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Fyll på papper i inmatningsfacket med hög kapacitet (HCI) för 4 000 ark

Inledning

Följande information beskriver hur du fyller på papper i inmatningsfacket med hög kapacitet, som är tillgängligt som tillbehör till alla modeller. De två facken rymmer upp till 4 000 ark 75 g/m2 papper.
  varning!
Dra inte ut fler än ett fack för ark åt gången. Stå inte på pappersfacket och använd det inte som ett trappsteg. Se till så att du inte klämmer fingrarna i pappersfacken när du stänger dem. Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.

Fyll på papper i inmatningsfacket med hög kapacitet (HCI) för 4 000 ark

 1. Öppna facket.
  obs!
  Öppna inte facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Justera pappersledarens storlek till rätt position för papperet.
  Figur : Justera styrskenorna
 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
  obs!
  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant inte når över markeringen för maxnivå.
  obs!
  Om facket inte är ordentligt justerat, kan ett felmeddelande visas under utskrift och papperet kan fastna.
  Figur : Fylla på papper
 4. Stäng facket.
  Figur : Stänga facket
 5. Meddelandet om fackets konfiguration visas på skrivarens kontrollpanel.
 6. Tryck på OK för att godkänna identifierad typ och storlek eller på Ändra om du vill välja en annan pappersstorlek eller typ.

HCI, pappersorientering

HCI, pappersorientering
Papperstyp
Bildorientering
Läget för dubbelsidig utskrift
Pappersstorlek
Fylla på papper
Brevhuvud eller förtryckt
Stående
Enkelsidig utskrift
A4, Letter
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
A4, Letter
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets baksida
Liggande
Enkelsidig utskrift
A4, Letter
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets vänstra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
A4, Letter
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets högra sida
Hålat
Liggande
Enkelsidig utskrift
A4, Letter
Textsidan nedåt
Hålen på fackets vänstra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
A4, Letter
Textsidan uppåt
Hålen på fackets högra sida, med sidans överkant mot högra sidan

Använda Växla läge för brevpapper

Använd funktionen Växla läge för brevpapper om du vill kunna fylla på brevpapper eller förtryckt papper i facket på samma sätt för alla jobb, oavsett om du skriver ut enkelsidigt eller dubbelsidigt. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift.
När du vill använda funktionen aktiverar du den genom att använda menyerna på skrivarens kontrollpanel.

Aktivera Växla läge för brevpapper med menyerna på kontrollpanelen

 1. Öppna menyn Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopia/utskrift eller Skriv ut
  • Hantera fack
  • Alternativt läge för brevhuvud
 3. Välj .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...