hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Fyll på papper i fack 2

Inledning

Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 2 och det valfria facket för 550 ark. Dessa fack rymmer upp till 550 ark 75 g/m2 papper.
  varning!
Dra inte ut fler än ett fack för ark åt gången. Stå inte på pappersfacket och använd det inte som ett trappsteg. Se till så att du inte klämmer fingrarna i pappersfacken när du stänger dem. Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.
obs!
Du fyller på papper i facket för 550 ark på samma sätt som för fack 2. Endast fack 2 visas här.

Fyll på fack 2 och fack för 550 ark

 1. Öppna facket.
  obs!
  Öppna inte facket medan det används.
  Figur : Öppna facket
 2. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop de blå justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera styrskenorna
 3. Fyll på papper i facket. Kontrollera att pappersledarna ligger mot bunten, men inte böjer den. Information om hur du löser problem med pappersorientering finns i Pappersorientering i fack 2 och facket för 550 ark.
  obs!
  För att undvika papperstrassel ska du inte fylla på för mycket papper i facket. Kontrollera att buntens överkant inte når över markeringen för maxnivå.
  obs!
  Om facket inte är ordentligt justerat, kan ett felmeddelande visas under utskrift och papperet kan fastna.
  Figur : Fylla på papper
 4. Stäng facket.
  Figur : Stänga facket
 5. Meddelandet om fackets konfiguration visas på skrivarens kontrollpanel.
 6. Tryck på OK för att godkänna identifierad typ och storlek eller på Ändra om du vill välja en annan pappersstorlek eller typ.
  För anpassade pappersstorlekar behöver du ange måtten X och Y för papperet när meddelandet visas på skrivarens kontrollpanel.
  Figur : X och Y mått

Pappersorientering i fack 2 och facket för 550 ark

Pappersorientering i fack 2 och facket för 550 ark
Papperstyp
Bildorientering
Läget för dubbelsidig utskrift
Pappersstorlek
Fylla på papper
Brevhuvud eller förtryckt
Stående
Enkelsidig utskrift
11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets vänstra sida
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS)
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets högra sida
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS)
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets baksida
Liggande
Enkelsidig utskrift
11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets baksida
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS)
Textsidan nedåt
Övre kanten mot fackets vänstra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets baksida
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS)
Textsidan uppåt
Övre kanten mot fackets högra sida
Hålat
Stående
Enkelsidig utskrift
11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Textsidan nedåt
Hålen på fackets baksida
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS)
Textsidan nedåt
Hålen på fackets högra sida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
11x17, A3, 8K (273x397 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter
Textsidan uppåt
Hålen på fackets baksida
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS)
Textsidan uppåt
Hålen på fackets vänstra sida, med sidans överkant mot skrivarens bakre del

Använda Växla läge för brevpapper

Använd funktionen Växla läge för brevpapper om du vill kunna fylla på brevpapper eller förtryckt papper i facket på samma sätt för alla jobb, oavsett om du skriver ut enkelsidigt eller dubbelsidigt. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift.
När du vill använda funktionen aktiverar du den genom att använda menyerna på skrivarens kontrollpanel.

Aktivera Växla läge för brevpapper med menyerna på kontrollpanelen

 1. Öppna menyn Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopia/utskrift eller Skriv ut
  • Hantera fack
  • Alternativt läge för brevhuvud
 3. Välj .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...