hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Fyll på papper i fack 1 (flerfunktionsfack)

Inledning

Följande information beskriver hur du fyller på papper i fack 1. Facket rymmer upp till 100 ark 75 g/m2 papper eller 14 kuvert.
  varning!
Dra inte ut fler än ett fack för ark åt gången. Stå inte på pappersfacket och använd det inte som ett trappsteg. Se till så att du inte klämmer fingrarna i pappersfacken när du stänger dem. Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.
  varning!
Undvik papperstrassel genom att aldrig fylla på eller ta bort papper från fack 1 medan en utskrift pågår.

Fylla på fack 1

 1. Öppna fack 1.
  Figur : Öppna fack 1
  obs!
  Om du vill skriva ut på längre papper, t.ex. papper i storleken Legal, drar du ut förlängningsdelen till fack 1.
 2. Justera pappersledarna för bredd så de passar mot den pappersstorlek du använder.
  Figur : Justera ledarna
 3. Fyll på papper i facket. Information om hur du löser problem med pappersorientering finns i Fack 1, pappersorientering.
  Figur : Fylla på papper
 4. Justera breddledarna så att de ligger mot bunten med utskriftsmaterial utan att böja den.
  Figur : Justera styrskenorna

Fack 1, pappersorientering

Fack 1, pappersorientering
Papperstyp
Bildorientering
Läget för dubbelsidig utskrift
Pappersstorlek
Fylla på papper
Brevhuvud eller förtryckt
Stående
Enkelsidig utskrift
12x18, 11x17, RA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), B6 (JIS), 5x7, 4x6, 10x15 cm, A6, japanskt vykort (100x148 mm)
Textsidan nedåt
Nedre kanten matas in först i skrivaren
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), 16K (195x270 mm), 16K (197x273 mm), B6 (JIS), 5x7, A6, japanskt vykort (100x148 mm)
Textsidan nedåt
Vänster sida av den i förväg utskrivna bilden matas in mot skrivaren
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
12x18, 11x17, RA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8,5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), B6 (JIS), 5x7, 4x6, 10x15 cm, A6, japanskt vykort (100x148 mm)
Textsidan uppåt
Övre kanten matas in först i skrivaren
A4, Letter, 16K (197x27 3 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), 16K (195x270 mm), 16K (197x273 mm), B6 (JIS), 5x7, A6, japanskt vykort (100x148 mm)
Textsidan uppåt
Höger sida av den i förväg utskrivna bilden matas in mot skrivaren
Liggande
Enkelsidig utskrift
12x18, 11x17, RA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), B6 (JIS), 5x7
4x6, 10x15 cm, A6, japanskt vykort (dessa är smalare än 5 tum och måste därför matas med kortsidan först)
Textsidan nedåt
Vänster sida av den i förväg utskrivna bilden matas in mot skrivaren
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
12x18, 11x17, RA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197x273 mm), 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), B6 (JIS), 5x7
4x6, 10x15 cm, A6, japanskt vykort (dessa är smalare än 5 tum och måste därför matas med kortsidan först)
Textsidan uppåt
Höger sida av den i förväg utskrivna bilden matas in mot skrivaren
Enkelsidig utskrift
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort, 5x7, B6 (JIS), A6
Textsidan nedåt
Nedre kanten matas in först i skrivaren
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort, 5x7, B6 (JIS), A6
Textsidan uppåt
Övre kanten matas in först i skrivaren
Hålat
Stående
Enkelsidig utskrift
12x18, 11x17, RA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, A6, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), B6 (JIS), 5x7, 4x6, 10x15 cm, japanskt vykort
Textsidan nedåt
Hålen vända mot skrivarens baksida
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
12x18, 11x17, RA3, A3, 8K (273x394 mm), 8K (270x390 mm), 8K (260x368 mm), B4 (JIS), Legal, Oficio (8.5x13), Oficio (216x340 mm), C4, SRA4, RA4, Arch A, A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, A6, 5x8, dubbelt japanskt vykort (148x200 mm), B6 (JIS), 5x7, 4x6, 10x15 cm, japanskt vykort
Textsidan uppåt
Hålen vända mot skrivarens baksida
Liggande
Enkelsidig utskrift
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort, 5x7, B6 (JIS), A6
Textsidan nedåt
Hålen vända bort från skrivaren
Automatisk dubbelsidig utskrift eller om Alternativt brevhuvudsläge är aktiverat
A4, Letter, 16K (197x273 mm) 16K (195x270 mm), Executive, A5, 16K (184x260 mm), B5 (JIS), Arch A, Statement, 5x8, dubbelt japanskt vykort, 5x7, B6 (JIS), A6
Textsidan uppåt
Hålen vända mot skrivaren

Använda Växla läge för brevpapper

Använd funktionen Växla läge för brevpapper om du vill kunna fylla på brevpapper eller förtryckt papper i facket på samma sätt för alla jobb, oavsett om du skriver ut enkelsidigt eller dubbelsidigt. När du använder det här läget fyller du på papper på samma sätt som för automatisk dubbelsidig utskrift.
När du vill använda funktionen aktiverar du den genom att använda menyerna på skrivarens kontrollpanel.

Aktivera Växla läge för brevpapper med menyerna på kontrollpanelen

 1. Öppna menyn Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopia/utskrift eller Skriv ut
  • Hantera fack
  • Alternativt läge för brevhuvud
 3. Välj .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...