hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Byt ut behållaren för servicevätska

Inledning

Följande information beskriver skrivarens behållare för servicevätska och hur den byts ut.
Skrivaren indikerar när behållaren för servicevätska nästan är full och när den är helt full. När den är helt full stoppas utskriften tills behållaren för servicevätska bytts ut.
Om du vill köpa en behållare för servicevätska (artikelnummer W1B44A) går du till HP Reservdelar på www.hp.com/buy/parts.
obs!
Behållaren för servicevätska är avsedd att användas en gång. Försök inte tömma och återanvända behållaren för servicevätska. Det kan leda till att pigment spills ut inuti skrivaren, vilket kan resultera i reducerad utskriftskvalitet. Efter användning returnerar du behållaren för servicevätska till HP:s Planet Partners-program för återvinning.

Ta bort och byta ut behållaren för servicevätska

 1. Öppna den vänstra luckan.
  Figur : Öppna den vänstra luckan
 2. Dra behållaren för servicevätska ut ur skrivaren.
    varning!
  När du drar ut behållaren för servicevätska ska du undvika direkt kontakt med den svarta cylindern för att inte få kladda ned huden eller kläderna.
  Figur : Ta bort behållaren för servicevätska
 3. Lossa spärren som håller enheten i justeringsfacket på vänster sida av behållaren för servicevätska och ta sedan bort den vänstra sidan av enheten.
  Figur : Lossa spärren på behållaren för servicevätska
 4. Ta bort den högra sidan från justeringsfacket och ta sedan bort enheten från skrivaren. Ställ duplexenheten åt sidan i upprätt läge på en bit papper för att undvika kladd.
  Figur : Lossa den högra sidan av behållaren för servicevätska
 5. Ta ut den nya behållaren för servicevätska ur förpackningen.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterialet
 6. Sätt in den högra änden av behållaren med servicevätska i justeringsfacket först.
  Figur : Installera den högra sidan av behållaren för servicevätska
 7. Sätt in den vänstra änden av behållaren för servicevätska i justeringsfacket och lås sedan spärren som håller enheten i facket.
  Figur : Installera den vänstra sidan av behållaren för servicevätska
 8. Skjut in behållaren för servicevätska i skrivaren.
  Figur : Installera behållaren för servicevätska
 9. Stäng den vänstra luckan.
  Figur : Stäng den vänstra luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...