hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Byt bläckpatronerna

Inledning

Följande information beskriver patronerna för skrivaren och hur de byts ut.

Information om patroner

Ett meddelande visas på skrivaren när nivån i kassetten är låg, mycket låg eller slut.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen patron: gul (Y), cyan (C), magenta (M) och svart (K).
Ta inte ut kassetten ur förpackningen förrän du är redo att använda den.
  varning!
För att förhindra skada på patronen bör du inte röra vid de guldfärgade metallkontakterna på patronen.
Följande bild visar patronens komponenter.
  Figur : Kassettkomponenter
 1. Metallkontakt. Rör inte vid de guldfärgade metallkontakterna på patronen. Fingeravtryck på kontakterna kan skada kassetten.
Om du vill köpa kassetter eller kontrollera kassettkompatibilitet för skrivaren går du till HP SureSupply på www.hp.com/go/suresupply. Gå längst ner på sidan och kontrollera att land/region är rätt.
obs!
Patroner med hög kapacitet innehåller mer pigment än standardpatroner, och ger fler utskrifter. Mer information finns på www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
obs!
Information om hur du återvinner använda patroner finns i patronens förpackning.

Ta bort och byta ut kassetter

 1. Öppna kassettluckan.
  Figur : Öppna kassettluckan
 2. Tryck den gamla patronen inåt för att lossa den.
  Figur : Tryck kassetten inåt
 3. Ta tag i kanten på den gamla patronen och dra den sedan rakt utåt för att ta bort den.
  Figur : Ta ut patronen
 4. Ta ut den nya patronen ur förpackningen.
  Figur : Ny kassett
 5. Rör inte vid de guldfärgade metallkontakterna på patronen. Fingeravtryck på kontakterna kan skada kassetten.
  Figur : Undvik att röra vid kontakten
 6. Sätt i den nya tonerkassetten i produkten. Kontrollera att kassetten klickar ordentligt på plats.
  Figur : Installera kassetten
 7. Stäng kassettluckan.
  Figur : Stänga kassettluckan
 8. Packa den använda patronen i lådan som den nya patronen levererades i. Se den bifogade återvinningsguiden för information om återvinning.
  HP hjälper dig att återvinna dina Original-HP-kassetter – det är enkelt och kostnadsfritt med HP Planet Partners-programmet som finns i mer än 50 länder/regioner i hela världen1).
  Om du vill ha information om hur du återvinner använda HP-tonerkassetter, går du till www.hp.com/recycle.
1) Programtillgängligheten varierar. Mer information finns på www.hp.com/recycle.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...