hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
En tonerkassett har nästan nått slutet av dess uppskattade livslängd.
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på skärmen anger när de enskilda tonerkassetterna ska bytas ut.
 • Programfönstret med Samsung utskriftsstatus visas på datorn och anger vilken färgkassett som är slut, se Så här använder du Samsung Printer Status.
Kontrollera typ av tonerkassett för din maskin, se Tillgängliga förbrukningsartiklar.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på dess tillval och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten för att undvika att röra området.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

Så här byter du ut tonerkassetten

 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 2. Lås upp tonerkassetten.
  Figur : Exempel på hur man låser upp tonerkassetten
 3. Dra i tonerkassettens handtag och ta bort den från skrivaren.
  Figur : Exempel på att dra ut tonerkassetten och sedan ta bort den
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur lådan.
  Figur : Exempel på hur man tar bort tonerkassetten
 5. Ta bort allt förpackningsmaterial från den nya tonerkassetten.
  Figur : Exempel på att ta bort allt förpackningsmaterial
 6. Ta bort den skyddande plastfliken från tonerkassetten innan den nya tonerkassetten sätts i.
  Figur : Exempel på att ta bort den skyddande plastfliken
  obs!
  Se till att återvinna allt förpackningsmaterial.
 7. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren.
  Figur : Exempel på hur du sätter tillbaka tonerkassetten
 8. Lås tonerkassetten på plats i skrivaren.
  Figur : Exempel på att låsa tonerkassetten på plats
 9. Stäng främre luckan.
  Figur : Exempel på att stänga främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...