hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - Byta tonerkassett

Detta dokument beskriver hur du byter ut tonerkassetten.
Skrivaren använder fyra färger och var och en av dem har en egen tonerkassett: gul (Y), magenta (M), cyan (C) och svart (K).
 • Statuslysdioden och tonerrelaterade meddelanden på skärmen anger när de enskilda tonerkassetterna ska bytas ut.
 • Programfönstret med Samsung utskriftsstatus visas på datorn och anger vilken färgkassett som är slut, se Så här använder du Samsung Printer Status.
Kontrollera typ av tonerkassett för din maskin, se Tillgängliga förbrukningsartiklar.
obs!
 • Skaka tonerkassetten noga, det förbättrar den initiala utskriftskvaliteten.
 • Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på dess tillval och modell. Kontrollera skrivartypen.
  varning!
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Använd handtaget på kassetten för att undvika att röra området.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna torkar du bort den med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.

Så här byter du ut tonerkassetten

Följ de här stegen för att byta ut tonerkassetten.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Exempel på hur du öppnar den främre luckan
 2. Ta försiktigt tag i tonerkassettens handtag och dra försiktigt ut tonerfacket.
  Figur : Exempel på att ta bort tonerfacket med handtag
 3. Ta bort önskad tonerkassett genom att lyfta den rakt upp.
  Figur : Exempel på hur man tar bort önskad tonerkassett
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur lådan (1). Ta bort allt förpackningsmaterial från den nya tonerkassetten (2). Ta bort den skyddande plastfliken från tonerkassetten innan den nya tonerkassetten sätts i (3).
   Figur : Ta bort allt förpackningsmaterial från den nya tonerkassetten
  1. Ta ur den nya tonerkassetten ur lådan
  2. Ta bort förpackningsmaterialet
  3. Ta bort den skyddande plastfliken
 5. Sätt tillbaka tonerkassett i tonerfacket.
  Figur : Byta tonerkassett i tonerfacket
 6. Skjut in tonerfacket tillbaka in i skrivaren.
  Figur : Exempel på att skjuta in tonerfack i skrivaren
 7. Stäng främre luckan.
  Figur : Exempel på att stänga främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...