hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Rensa pappersstopp i HCI-fack för 4 000 ark - 15.A7.yz; 15.A8.yz; 15.37.yz; 15.38.yz; 15.48.yz

Rensa pappersstopp i HCI-fack för 4 000 ark – 15.A7.yz; 15.A8.yz; 15.37.yz; 15.38.yz; 15.48.yz

När det uppstår pappersstopp visar kontrollpanelen ett felmeddelande och en animation som hjälper dig att åtgärda problemet. Pappersstopp i HCI-tillbehör för 4 000 ark kan ge någon av följande felkoder:
 • 15.A7.yz
 • 15.A8.yz
 • 15.37.yz
 • 15.38.yz
 • 15.48.yz
Följ dessa steg för att rensa pappersstoppet:
 1. Öppna den högra luckan och den nedre högra luckan.
  Figur : Öppna luckorna
 2. Ta bort alla skadade ark.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Ta bort duplexenheten om du inte kan se något papper.
  Figur : Ta bort duplexenheten
 4. Dra papper som fastnat rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 5. Sätt tillbaka duplexenheten.
  Figur : Sätt tillbaka duplexenheten
 6. Använd det gröna handtaget vid den nedre högra luckan när du drar ut HCI-trasselkassetten.
  Figur : Dra ut HCI-trasselkassetten
 7. Ta bort papper som har fastnat från trasselkassetten.
  Figur : Ta bort papper som fastnat
 8. Använd det gröna handtaget för att öppna den övre delen av HCI-trasselkassetten och ta bort allt papper som fastnat.
  Figur : Ta bort papper som fastnat
 9. Stäng trasselkassetten och sätt sedan tillbaka den i skrivaren.
  Figur : Sätt tillbaka HCI-trasselkassetten
 10. Öppna det vänstra inmatningsfacket med hög kapacitet.
  Figur : Öppna det vänstra HCI-facket
 11. Ta bort papperet som har fastnat från matningsvalsarna inuti skrivaren. Dra först papperet åt vänster och dra det sedan framåt för att ta bort det.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 12. Stäng det vänstra facket och öppna det högra inmatningsfacket med hög kapacitet.
  Figur : Öppna det högra HCI-facket
 13. Ta bort papperet som har fastnat från matningsvalsarna inuti skrivaren. Dra först papperet åt vänster och dra det sedan framåt för att ta bort det.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 14. Stäng den högra luckan och den nedre högra luckan och stäng sedan det högra facket.
  Figur : Stäng den högra luckan och facket.
 15. Om det fortfarande finns sidor kvar i skrivaren visas instruktioner om hur du tar bort de återstående sidorna på kontrollpanelen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...