hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - Rensa pappersstopp i fack 3 - 15.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

Rensa pappersstopp i fack 3 – 15.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

När det uppstår pappersstopp visar kontrollpanelen ett felmeddelande och en animation som hjälper dig att åtgärda problemet. Pappersstopp i fack 3 kan ge någon av följande felkoder:
 • 15.A3.yz
 • 15.12.A3
 • 15.12.D3
Följ dessa steg för att rensa pappersstoppet:
obs!
Proceduren för att åtgärda papperstrassel i facket för 1 x 550 ark med skåpstativ är densamma som för bordsfacket för 1 x 550 ark. Endast bordsfacket visas här.
 1. Öppna den högra luckan och den nedre högra luckan.
  Figur : Öppna luckan
 2. Dra försiktigt ut allt papper som fastnat.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 3. Ta bort duplexenheten om du inte kan se något papper.
  Figur : Ta bort duplexenheten
 4. Dra papper som fastnat rakt ut.
  Figur : Ta bort papperet som fastnat
 5. Sätt tillbaka duplexenheten.
  Figur : Sätt tillbaka duplexenheten
 6. Öppna facket.
  Figur : Öppna facket
 7. Ta bort papperet som har fastnat från matningsvalsarna inuti skrivaren. Dra först papperet åt vänster och dra det sedan framåt för att ta bort det.
  Figur : Ta bort alla papper som fastnat
 8. Stäng den nedre högra luckan och den högra luckan och stäng sedan facket.
  Figur : Stäng luckan
 9. Om det fortfarande finns sidor kvar i skrivaren visas instruktioner om hur du tar bort de återstående sidorna på kontrollpanelen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...