hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Enterprise Color, HP PageWide Managed Color - Sätt i minnes-DIMM-kortet

Sätt i minnes-DIMM-kortet

I det här dokumentet finns anvisningar för hur installerar DIMM-minnet (valfritt).
  varning!
Den här produkten innehåller komponenter som kan skadas av elektrostatisk urladdning (ESD). Du kan minska risken för ESD-skador genom att placera produkten på en ESD-matta (om det finns en sådan) och bära ett ESD-armband som är kopplat till en jordad yta. Om du inte har tillgång till någon ESD-arbetsstation eller matta ser du till att du är jordad genom att röra vid plåtchassit innan du rör vid någon ESD-känslig del.
Figur : ESD-varning
 1. Ta ut DIMM-minnet ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration.
  Figur : Innehåll i kartongen
  obs!
  HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
 2. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen och dra sedan ur strömkabeln.
  Figur : Stäng av skrivaren och dra ut nätsladden
 3. Koppla loss USB- eller nätverkskabeln.
  Figur : Koppla loss USB- eller nätverkskabeln
 4. Öppna formaterarluckan och ta sedan försiktigt bort den och lägg den åt sidan.
  Öppna formaterarluckan
  Ta bort formaterarluckan
 5. Ta bort de två tumskruvarna på den inre formaterarluckan.
  Figur : Ta bort tumskruvarna på den inre formaterarluckan
 6. Ta bort den inre formaterarluckan.
  Figur : Ta bort den inre formaterarluckan
 7. Sätt i DIMM-minnets kontakt i hållaren. Kontrollera att DIMM-minnet är helt inskjutet i anslutningsenheten.
  Figur : Sätt i DIMM-minnet i facket
 8. Vrid kanten av DIMM-minnet mot hållaren (1) och kontrollera att de två låsarmarna snäpper på plats (2).
  Figur : Kontrollera att DIMM-minnet snäpper på plats
 9. Sätt tillbaka den inre formaterarluckan.
  Figur : Sätt tillbaka den inre formaterarluckan
 10. Sätt tillbaka de två tumskruvarna på den inre formaterarluckan.
  Figur : Sätt tillbaka de två tumskruvarna
 11. Sätt tillbaka formaterarluckan och se till att den klickar fast.
  Sätt tillbaka formaterarluckan
  Stäng formaterarluckan
 12. Anslut USB- eller nätverkskabeln igen.
  Figur : Anslut USB- eller nätverkskabeln igen
 13. Anslut strömkabeln och tryck sedan på strömknappen för att starta skrivaren.
  Figur : Anslut strömkabeln och starta skrivaren

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...