hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562 - ladda original

Det här dokumentet visar hur du kan använda skannerglaset eller dokumentmataren för att lägga i ett original för kopiering, skanning och sända ett fax.
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din maskin, beroende på alternativ och modell. Kontrollera maskintypen.

På skannerglaset

Följ anvisningarna för att lägga ett original på skannerglaset.
 1. Lyft och öppna dokumentmataren för dubbel skanning (DSDF).
  Figur : Öppna DSDF-enheten
 2. Placera originalet på skannerglaset med framsidan nedåt. Rikta in det mot registreringsguiden i hörnet längst upp till vänster på glaset.
  Figur : Placera originalet på skannerglaset.
 3. Stäng DSDF.
  obs!
  • Att lämna DSDF öppen när du kopierar kan påverka kopieringskvaliteten och tonerförbrukningen.
  • Damm på skannerglaset kan orsaka svarta prickar på utskriften. Håll det alltid rent.
  • Om du kopierar en sida från en bok eller en tidskrift ska du lyfta upp DSDF tills gångjärnen fångas upp av stoppen. Stäng sedan locket. Om boken eller tidskriften är tjockare än 30 mm ska du börja kopiera med öppet skannerlock.
    varning!
  • Var försiktig så att inte skannerglaset går sönder. Du kan skadas.
  • Var medveten om var du placerar händerna. DSDF kan falla på händerna och orsaka skador.
  • Titta inte direkt in i ljuset i skannern när du kopierar eller skannar. Det är skadligt för ögonen.

I dokumentmataren

Med dokumentmataren för dubbel skanning kan du fylla på upp till 50 pappersark (60 g/m2, 7,2 till 10,9 kg finpapper) för ett jobb.
Följ anvisningarna för att lägga ett original på skannerglaset.
 1. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i originalen.
  Figur : Böj bläddra genom pappersbunten
 2. Lägg originalet vänt uppåt i dokumentmatarens inmatningsfack. Kontrollera att originalbuntens nederkant är i linje med den pappersstorlek som är markerad på dokumentinmatningsfacket.
  Figur : Lägg originalet i dokumentmatarens inmatningsfack.
 3. Justera dokumentmatarens breddledare till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna
  obs!
  Damm på dokumentglaset kan orsaka svarta linjer på utskriften. Håll alltid glaset rent.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...