hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - Förstå statuslysdioderna

Färgen på statuslysdioden anger skrivarens status.
obs!
 • Vissa lysdioder kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller land.
 • Åtgärda felet genom att titta på felmeddelandet och dess anvisningar i felsökningsavsnittet.
 • Du kan åtgärda fel med hjälp av riktlinjerna i fönstret Samsung Skrivarstatus på datorn.
Kontakta HP:s kundtjänst om felet kvarstår.

Statuslysdioder

Status
Beskrivning
Av
Skrivaren är offline
Skrivaren är i strömsparläge.
Blå
Skrivaren är online och kan användas.
Blinkar
Fax
Skrivaren skickar eller tar emot fax.
Kopiera
Skrivaren kopierar dokument.
Skanna
Skrivaren skannar dokument.
Print (Skriv ut)
 • När statuslysdioden blinkar långsamt tar skrivaren emot data från datorn.
 • När statuslysdioden blinkar snabbt skriver skrivaren ut data.
Status
Beskrivning
Orange
 • En tonerkassett har nästan nått slutet av dess uppskattade livslängd.a. Du rekommenderas att byta ut tonerkassetten.
 • Papperstrassel har uppstått, se Åtgärda papperstrassel.
 • Luckan öppnas. Stäng luckan.
 • Det finns inget papper i facket. Fyll på papper i facket, se Fylla på papper i facket.
 • Skrivaren har slutat arbeta på grund av ett större fel. Kontrollera displaymeddelandet, se Förstå displaymeddelanden.
 • Spilltonerbehållaren är inte installerad i maskinen, eller så är den full. Se Byta spilltonerbehållaren.
Blinkar
Ett mindre fel har uppstått och maskinen väntar på att felet ska åtgärdas. Kontrollera meddelandet på skärmen. När problemet är åtgärdat återupptar skrivaren sin ursprungliga uppgift.
a. Uppskattad kassettlivslängd innebär att förväntad eller uppskattad tonerkassettlivslängd, vilket indikerar genomsnittligt antal utskrifter och är utformad i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor som kan påverkas av driftsmiljö, procentandelen bildyta, utskriftsintervall, grafik, media och mediastorlek. En viss mängd toner kan finnas kvar i kassetten även när lysdioden lyser orange och skrivaren slutar att skriva ut.
obs!
Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna i meddelandet eller se felsökningskapitlet, se Förstå displaymeddelanden. Kontakta HP:s kundtjänst om felet kvarstår.

Strömlampa

Färgen på statuslysdioden anger skrivarens status.
Status
Beskrivning
Av
Skrivaren är offline
Blå
 • Skrivaren är online och kan användas.
 • När data tas emot eller någon skärm trycks ned, växlar den till online automatiskt.
Blinkar
När statuslysdioden blinkar långsamt är maskinen är i strömsparläge.
obs!
Kontrollera meddelandet på skärmen. Följ instruktionerna i meddelandet eller se felsökningskapitlet, se Förstå displaymeddelanden. Kontakta HP:s kundtjänst om felet kvarstår.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...