hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - byta spilltonerbehållaren.

Detta dokument förklarar hur man byter ut spilltonerbehållaren. När spilltonerbehållarens livslängd har gått ut visas ett meddelande för spilltonerbehållaren på kontrollpanelens skärm och anger att spilltonerbehållaren behöver bytas. Kontrollera din maskins spilltonerbehållare.
 • Tonerpartiklar kan släppas ut inuti maskinen, men det innebär inte maskinen är skadad. Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten ska du kontakta HP:s kundsupport.
 • När du drar ut spilltonerbehållaren ur maskinen ska du förflytta behållaren försiktigt för att inte tappa behållaren.
 • Se till att du lägger spillbehållaren på en plan yta för att inte spilla ut någon toner.
  varning!
Vrid eller vänd inte på behållaren.
Ersätta spilltonerbehållaren.
Följ de här stegen för att byta ut spilltonerbehållaren.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 2. Ta ut tonerkassetterna genom att dra i handtagen.
  Figur : Dra i handtagen för att ta bort tonerkassetterna
 3. Ta bort den spilltonerbehållaren genom att dra i handtaget (1). Ta ut den nya spilltonerbehållaren ur förpackningen (2).
  Figur : Ta bort gamla spilltonerbehållaren och sätt sedan i den nya spilltonerbehållaren
    varning!
  Se till att ta bort den gamla spilltonerbehållaren försiktigt för att undvika att spilla.
 4. Sätt in den nya spilltonerbehållaren genom att trycka försiktigt på handtaget.
  Figur : Sätta in den nya spilltonerbehållaren.
 5. Skjut tonerkassetterna tillbaka i skrivaren och matcha färgerna.
  Figur : Sätta in tonerkassetter
 6. Stäng den främre luckan för att fortsätta skriva ut.
  Figur : Stäng den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...