hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Sprout Pro by HP G2 - Ta en 3D-bild med WorkTools Camera 3D

Den här informationen gäller WorkTools Camera 3D-programvaran som medföljde Sprout Pro by HP G2.
Lyckad skanning kräver övning. För bästa resultat bör objektet du skannar inte vara mindre än tre tum och inte större än ungefär åtta tum. Mycket små eller stora föremål skannas inte bra på ett bra sätt. För bästa resultat bör du hålla objektet i stadig rörelse men mycket långsamt när du skannar, och om kameran tappar bort objektet ska du placerar objektet i ursprungsläget igen på pekmattan och fortsätta när kameran är redo

Nya uppdateringar på Capture 3D

Exportera din 3D-skanning till bildtagningsytan: När du har skapat en 3D-skanning kan du kopiera och exportera 3D-bilden i en annan 3D-app eller exportera din nya 3D-bild till bildtagningsytan.

Innan du börjar

Använd följande information till att lära dig mer om hur du får den bästa möjliga 3D-skanningen.
 • Sprout skannar vissa typer av föremål bättre än andra. Modeller som tillverkades från föremål som är matta, fasta, icke-transparenta och inte för tunna är mer lyckade än modeller som tillverkades från blanka, pälslika, plana eller transparenta föremål.
 • Föremål som är större än 20 x 20 x 20 cm (8 x 8 x 8 tum) är för stora för att skanna. Föremål som är mindre än 8 x 8 x 8 cm (3 x 3 x 3 tum) är för små för att skanna.
 • Ljuset runt din Sprout ska vara jämnt. Direkt solljus bör undvikas.

Skanna en modell med WorkTools Camera 3D

Använd följande steg för att skapa en 3D-bildmodell med manuell funktion för WorkTools Camera 3D.
 1. För att visa och använda WorkTools Camera 3D ska du trycka på ikonen på basen som är ansluten till mattan för att starta.
  Figur : Startfältsknapp
  Ikoner där mattan kopplas in
 2. Tryck på Camera 3D-knappen i startfältet
  Figur : Knappen Camera 3D Launcher
  Knappen Camera 3D Launcher
  Bildtagningsskärmen Camera 3D visas på den vertikala skärmen.
 3. Granska anvisningarna på skärmen om de visas och stäng sedan anvisningarna.
 4. För att visa funktionerna för menyikonerna till höger ska du trycka på dubbla pilarna i det övre hörnet.
 5. Placera objektet som ska skannas på pekmattan och inuti den gröna cirkeln som visas på den vertikala skärmen.
  Cirkeln måste vara grön för att fortsätta med skanningen. Det är inte redo att skannas om cirkeln är grå.
  Figur : Objekt som är placerade på pekmattan på den vertikala skärmen
 6. Håll händerna borta från pekmattan och objektet.
 7. Tryck på Camera 3D-knappen till höger.
  Figur : Knappen Camera 3D
 8. Rotera objektet långsamt med fingrarna tills ytan skannas innan du lyfter av den från mattan. Plockar sedan upp objektet och rotera det tills alla vinklar av objektet har skannats ,med händerna under den så mycket som möjligt. En förhandsgranskning av skanningen visas på skärmen när du arbetar. Rotera objektet för att få bilder av ovansidan, undersidan och sidorna av objektet.
  obs!
  För bästa resultat ska du rotera objektet mycket, mycket långsamt.
  Figur : Rotera objektskärmen
  Rotera objektet långsamt med fingrarna
  Skanningen kan stoppas och visa ett meddelande: Hoppsan... Vi har tappat bort objektet.
  Figur : Sprout har tappat bort objektet
  Sprout har tappat bort objektet under 3D-bildtagning
  Följ anvisningarna om kan visas på skärmen för att återuppta skanningen:
  1. Placera objektet på mattan igen och ta bort dina händer eller håll objektet dina händer under den.
  2. Ta bort allt annat från mattan.
  3. Prova olika positioner tills skanningen återupptas.
  Figur : Gör så här för att återuppta skanningen
  Instruktioner att återuppta skanningen
  Om skanningen inte återuppta efter att ha placerat objektet i olika positioner ska du trycka på Avbryt.
  Figur : Avbryta skanning
  Avbryta skanning
  Tryck sedan på Radera bild och börja om.
  Figur : Radera bild
  Radera bild
  Efter att ha raderat kan du starta en ny skanning.
 9. Tryck på knappen Stoppa skanning.
  Figur : Knappen Stoppa skanning
  Knappen Stoppa skanning
 10. För att få högre upplösning på skanningsytorna ska du ta färgbilder på objektet med den nedre kameran.
  Placera objektet och tryck på knappen Färgbild till höger. Rotera objektet, ta bild på ett antal vinklar av objektet. Bilderna som har tagits av WorkTools-kameran skärper 3D-bilden till högre upplösning.
  Innan du tar bilder (färgbilder) är objektet grått på skärmen, och efter du har tagit bilderna ur vissa vinklar återgår de delarna till färgen av objekten, vilket visar att sidan av objektet har fotograferats ordentligt. Fortsätt tills alla vinklar av objektet har fotograferats.
  Figur : Knappen Färgbildskamera
 11. För att kombinera Camera 3D-bilden och bilderna för att producera bilder med högre upplösning ska du trycka på Slutför skanning, dvs. bocken till höger. Camera 3D kan ta upp till fem minuter på sig att slutföra bilden.
  Figur : Avsluta skanningen
  Meny med Avsluta skanningen valt
 12. Tryck på Spara.
  Figur : Trycka på Spara
  Spara skanningen
 13. Tilldela ett Filnamn. Spara filen som en 3mf- eller obj-fil i fältet Filformat. Som standard sparas filen på skrivbordet.
  Figur : Spara skanning
  Spara skanning med skrivbordet som standard, filnamn och Spara som markerat
    varning!
  Skanningar sparas inte automatiskt. Om Camera 3D är stängt eller om en ny skanning startar utan att spara ditt arbete förlorar du föregående arbete.

Kopiera och exportera din 3D-bild

Använd följande anvisningar för att kopiera och exportera din 3D-bild.
Kopiera 3D-modellen till urklipp
Du kan kopiera din 3D-bild till urklipp och sedan klistra in den i en app från tredje part.
 1. Tryck på Kopiera för att kopiera dina 3D-objekt till urklipp.
  Figur : Kopiera
  Kopiering markerad
 2. Vänta medan bilden kopieras till urklipp.
  Figur : Kopiera 3D-modellen till urklipp
  Kopiera 3D-modellen till urklipp
 3. Klistra in den kopierade modellen i Windows 3D Builder eller andra 3D-program.
Exportera en 3D-modell till WorkTools bildtagningsytan
Du kan skicka din 3D-bild direkt till WorkTools bildtagningsyta.
 1. För att exportera en 3D-modell till WorkTools bildtagningsyta trycker du på Exportera.
  Figur : Exportera 3D-bild
  Capture 3D med Exportera markerat
 2. Tryck på knappen WorkTools bildtagningsyta.
  Figur : Knappen WorkTools bildtagningsyta
  Knappen WorkTools bildtagningsyta
 3. Vänta medan 3D-modellen skickas till bildtagningsytan.
  Figur : Skickar till bildtagningsytan
  Skicka 3D-modellen till bildtagningsytan
  3D-bilden öppnas i bildtagningsytan på pekmattan.

Öppna provfiler i Camera 3D

Provfiler är tillgängliga för att visa och använda i Kameran till 3D.
Följ anvisningarna nedan för att öppna ett exempel på en 3D-bild:
 1. Tryck på ikonen på basen som är ansluten till mattan för att starta.
  Figur : Startfältsknapp
  Ikoner där mattan kopplas in
 2. Tryck på Camera 3D-knappen i startfältet
  Figur : Knappen Camera 3D Launcher
  Knappen Camera 3D Launcher
  Bildtagningsskärmen Camera 3D visas på den vertikala skärmen.
 3. Tryck på Meny-pilarna och sedan på ikonen Inställningar (kugghjul).
  Figur : Knapparna Meny och Inställningar
  Knapparna Meny och Inställningar
 4. Se till att Visa provfiler är markerat.
  Figur : Visa provfiler
  Visa provfiler är markerat
 5. Tryck på önskad provfil för att öppna den.
  Figur : Meny med provfiler
  Meny med provfiler att välja bland
 6. För att visa andra vinklar av det tredimensionella objektet ska du placera fingret på skärmen bredvid objektet och dra fingret uppåt och nedåt och runtomkring. Provbilderna vrids och roteras så att du kan se det från alla sidor.
 7. För att spara bilden ska du trycka på Spara.
  Figur : Spara
 8. Skriv ett filnamn och spara filen som en 3mf- eller obj-fil i fältet Filformat . Som standard sparas filen på skrivbordet.
  Figur : Spara skanning
  Spara skanning med skrivbordet som standard, filnamn och Spara som markerat
  Du kan öppna filen i Stage för ytterligare redigering.
    varning!
  Skanningar sparas inte automatiskt. Om Camera 3D är stängt eller om en ny skanning startar utan att spara ditt arbete förlorar du föregående arbete.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...