hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress Color MFP, SL-C480 - Så här byter du ut bildenheten

Detta dokument förklarar hur du byter ut bildenheten. När bildenheten har nått slutet av sin livslängd visas fönstret Status för utskrift på datorn, detta indikerar att bildenheten måste bytas ut.
  varning!
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna bildenhetens förpackning. De kan repa ytan på bildenheten.
 • Var noga med att inte repa ytan på bildenheten.
 • Undvik skador på bildenheten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den med ett papper som skydd vid behov.
 • Innan du stänger den främre luckan ska du se till att alla tonerkassetter är rätt installerade.

Så här byter du ut bildenheten

Använd dessa steg när du ska byta ut bildenheten.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
 2. Ta ut tonerkassetterna genom att dra i handtagen.
  Figur : Så här drar du i handtagen för att ta ut tonerkassetterna
 3. Ta bort spilltonerbehållaren genom att dra i handtaget.
  Figur : Så här drar du ut spilltonerbehållaren med hjälp av handtaget.
 4. Dra bildenheten rakt ut med hjälp av spåren.
  Figur : Dra bildenheten rakt ut
 5. Ta ut den nya bildenheter ur förpackningen och tryck sedan in den nya bildenheten i skrivaren med hjälp av spåren.
  Figur : Så här tar du ut den nya bildenheten från förpackningen och sätter sedan in den i spåren
    varning!
  Var försiktig när du öppnar förpackningen med bildenheten. Repor eller allt för stor ljusexponering kommer att skada bildenheten.
 6. Sätt tillbaka spilltonerbehållaren.
  Figur : Så här sätter du tillbaka spilltonerbehållaren
 7. För in tonerkassetterna i skrivaren så att de matchar rätt färger.
  Figur : Sätt in tonerkassetterna
 8. Stäng den främre luckan och återuppta sedan utskriften.
  Figur : Så här stänger du den främre luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...