hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - Omfördelning av toner

När tonerkassetten är nära slutet av sin livslängd:
 • Vita ränder eller ljus utskrift förekommer och/eller tätheten varierar från sida till sida.
 • Statuslysdioden blinkar rött. Ett meddelande om att tonernivån är låg kanske visas på skärmen.
Om detta händer kan du som användare tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela den kvarvarande mängden toner i kassetten. I vissa fall syns vita ränder eller ljus utskrift fortfarande trots att användaren har omfördelat tonern. Byt ut tonerkassetten, se Tillgängliga förbrukningsmaterial.
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på tillval och modell.
  varning!
 • Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck den med ett papper vid behov.
 • Rör inte det gröna området på tonerkassetten. Undvik att röra det här området med hjälp av handtaget på kassetten.
 • Använd inte vassa föremål som t.ex en kniv eller sax för att öppna tonerkassettens förpackning. De kan repa kassettens bildtrumma.
 • Om du får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 1. Öppna den främre luckan (bildtext 1), dra sedan ut tonerkassetten (bildtext 2).
  Figur : Serierna M3320, M3820, M4020
  Figur : Serierna M3325, M3825, M4025
 2. Skaka kassetten noga fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Serierna M3320, M3820, M4020
  Figur : Serierna M3325, M3825, M4025
 3. Håll tonerkassetten och justera in den i motsvarande fack inuti skrivaren. För in den i sitt fack tills den låser sig i läge.
  Figur : Serierna M3320, M3820, M4020
  Figur : Serierna M3325, M3825, M4025
 4. Stäng den främre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
  Figur : Serierna M3320, M3820, M4020
  Figur : Serierna M3325, M3825, M4025

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...