hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - Installera en minnesmodul

Detta dokument innehåller information om hur du installerar en dubbel in-line-minnesmodul (DIMM) i minnesmodulfacket.
Skrivare med en DIMM kan använda minnesmodulfacket till att installera mer minne.
obs!
HP rekommenderar användning av endast äkta Samsung DIMM.
Garantin är ogiltig om det har fastställts att skrivarproblemet orsakats av användning av en DIMM från tredje part.

Installera en minnesmodul

Följ dessa steg för att installera en minnesmodul:
  varning!
Innan du installerar eller ta bort några interna tillbehör ska du ladda ur eventuell statisk elektricitet från din kropp. För att minska risken för skador som orsakas av statisk elektricitet ska du röra vid något av metall, till exempel den bakre metallplattan på någon enhet som är ansluten till ett jordat vägguttag. Om du går runt innan installationen har slutförts ska du upprepa den här proceduren för att ladda ur eventuell statisk elektricitet igen.
 1. Stäng av skrivaren och koppla ur nätsladden.
  obs!
  För att undvika risken för elstötar, ska du alltid dra ut nätsladden när du installerar eller ta bort interna eller externa tillbehör.
  Figur : Placering av på/av-knappen och strömsladden
 2. Ta ut den nya DIMM-modulen ur förpackningen.
  obs!
  Kretskortet och interna tillbehör (t.ex. gränssnittskort för nätverk eller minnesmodulen) är känsliga för statisk elektricitet.
  Figur : Ta bort förpackningsmaterialet från den nya DIMM-modulen
 3. Öppna och ta bort DIMM-åtkomstluckan
  Figur : Ta bort DIMM-åtkomstluckan
 4. Lokalisera spärren på DIMM-modulen.
  Figur : DIMM-spärrar
 5. Justera in skåran på DIMM-modulen i DIMM-facket och tryck ned DIMM-modulen tills båda låsen på båda sidorna av DIMM-modulen knäpps fast på plats.
  Figur : Sätt i DIMM
 6. Sätt tillbaka åtkomstluckan till DIMM och stäng den sedan.
  Figur : Sätt i DIMM-åtkomstluckan
 7. Anslut strömkabeln på nytt och starta sedan skrivaren.
  Figur : Anslut strömkabeln på nytt och starta skrivaren
Beroende på skrivarmodell, efter installation av valfria minnet, kan du använda de avancerade funktionerna för utskrift, (t.ex. korrekturläsning av ett jobb och att specificera en säker utskrift) i fönstret Skrivaregenskaper. För mer information, gå till avsnittet Så här använder du tillvalsenhetsfunktioner i Användarhandboken.
obs!
Följande skrivare stöds inte: Samsung ProXpress SL-M3320ND och Samsung ProXpress SL-M3320ND.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...