hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung laserskrivare - Konfigurera skrivardrivrutinen för Windows när du har installerat tillbehören

När du installerar en tillvalsenhet, till exempel ett extra fack eller minne, identifierar och konfigurerar skrivaren automatiskt tillvalsenheten. Om du inte kan konfigurera tillvalsenheterna som är installerade på skrivaren med skrivardrivrutinen, ska du använda det här dokumentet för att konfigurera skrivardrivrutinen för Windows.
Konfigurera skrivardrivrutinen för Windows
Följ dessa steg för att konfigurera tillvalsenheter med en Windows-dator:
 1. Beroende på ditt operativsystem ska du klicka på ikonen Start och göra något av följande för att söka efter listan över installerade skrivare:
  • Windows 10 och Windows Server 2016: Välj Inställningar, välj Enheter och klicka sedan på Skrivare och skannrar.
  • Windows 8: Från Snabbknappsmenyn, ska du välja Sök, välj Inställningar, välj Kontrollpanelen och klicka sedan på Enheter och skrivare.
  • Windows Server 2008 R2: Välj Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och klicka sedan på Enheter och skrivare.
  • Windows XP, Windows Server 2003 och Windows Server 2008: Välj Inställningar och klicka sedan på Skrivare och fax.
  • Windows Vista och Windows 7: Välj Kontrollpanelen, klicka på Maskinvara och ljud och klicka sedan på Skrivare.
 2. Högerklicka på skrivaren.
 3. Beroende på operativsystemet, välj Egenskaper eller Skrivaregenskaper.
    obs!
  Om Skrivaregenskaper har ett pilmärke , kan du välja andra skrivardrivrutiner som är anslutna till den valda skrivaren.
 4. Beroende på operativsystemet ska du välja Enhetsinställningar eller Enhetsalternativ.
 5. Välj lämpligt alternativ.
    obs!
  Vissa inställningar eller alternativ kanske inte visas för din skrivare, detta beror på din skrivarmodell.
  • Facktillval: Välj det installerade tillvalsfacket. Du kan markera facket.
  • Lagringstillval Välj det installerade tillvalsminnet. Om den här funktionen är markerad kan du välja Utskriftsläge.
  • Skrivarkonfiguration: Välj skrivarspråk för utskriftsjobbet.
  • Avancerade funktioner: Välj Skrivarstatus och Snyggt användargränssnitt.
   ELLER
   Administratörsinställningar: Välj Skrivarstatus och EMF-buffring.
  • Admin jobbredovisning: Gör det möjligt för dig att koppla samman användare och identifieringsinformation för konto med varje dokument som skrivs ut.
   • Användarbehörighet: Om du markerar detta alternativ kan endast användare med användarbehörighet starta ett utskriftsjobb.
   • Gruppbehörighet: Om du markerar detta alternativ kan endast grupper med gruppbehörighet starta ett utskriftsjobb.
      obs!
    För att kryptera lösenordet för jobbredovisning ska du markera Kryptering av lösenord för jobbredovisning.
  • Inställningar för anpassad pappersstorlek: Gör det möjligt för dig att specificera ett anpassat pappersformat.
 6. Klicka på OK när du lämnar fönstret Egenskaper eller Skrivaregenskaper.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...