hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress SL-M2835 - Omfördelning av toner

När tonerkassetten är nära slutet av sin livslängd:
 • Vita ränder eller ljus utskrift förekommer och/eller tätheten varierar från sida till sida.
 • Tonerlysdioden blinkar orange.
Om detta händer kan du som användare tillfälligt förbättra utskriftskvaliteten genom att omfördela den kvarvarande mängden toner i kassetten. I vissa fall syns vita ränder eller ljus utskrift fortfarande trots att användaren har omfördelat tonern.
obs!
 • Innan du öppnar den främre luckan ska du först stänga utmatningsstödet.
 • Om du som användare får toner på kläderna ska du torka bort det med en torr trasa och sedan tvätta kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
 1. Öppna den främre luckan (bildtext 1), dra sedan ut tonerkassetten (bildtext 2).
  Figur : Serierna M2620, M2621, M2820, M2830
  Figur : Serierna M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836
 2. Skaka kassetten noga fem eller sex gånger för att fördela tonern jämnt inuti kassetten.
  Figur : Serierna M2620, M2621, M2820, M2830
  Figur : Serierna M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836
 3. Håll tonerkassetten och justera in den i motsvarande fack inuti skrivaren. För in den i sitt fack tills den låser sig i läge.
  Figur : Serierna M2620, M2621, M2820, M2830
  Figur : Serierna M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836
 4. Stäng den främre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
  Figur : Serierna M2620, M2621, M2820, M2830
  Figur : Serierna M2625, M2626, M2825, M2826, M2835, M2836

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...