hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Pro M280, M274, M277 skrivare - Åtgärda problem med utskriftskvaliteten

Detta dokument gäller för HP Color LaserJet Pro MFP M280nw, M281cdw, M281fdn och M281fdw skrivare.
Utskrivna dokument håller inte förväntad kvalitet. Procedurerna i det här dokumentet bör vara till hjälp med problem med utskriftskvaliteten som kladdiga, suddiga, mörka, eller blek och lösa, delvis saknade, eller spridda toner.

Steg 1: Använd äkta HP-tonerkassetter

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Skriv ut en till sida. Om problemet inte löstes genom att använda äkta HP tonerkassetter, fortsätter du till nästa steg.

Steg 2: Kontrollera papperet

Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.
 • Använd papper som utformats för HP LaserJet-skrivare. Använd inte papper som bara utformats för bläckstråleskrivare.
 • Använd inte papper som är för grovt. Ett jämnare papper kan leda till bättre utskriftskvalitet.
Fyll på rätt papper i inmatningsfacket och försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Kontrollera tonernivån

Kontrollera beräknade bläcknivåer från kontrollpanelen.
obs!
Bläcknivån och procent bläcket som finns kvar i tonerkassetten ger uppskattningar som används för planeringsändamål. När bläcknivån är låg, bör du ha en ersättningspatron tillgänglig. Du behöver inte byta ut tonerkassetter förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
|||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||HP Color LaserJet Pro M254dw:|||UNTRANSLATED_CONTENT_END||| På startskärmen på skrivarens kontrollpanel sveper du åt vänster och trycker sedan på Inställningar.
Fönstret Status för förbrukningsmaterial visas beräknade återstående tonernivåer.
Figur : Beräknade bläcknivåer på kontrollpanelen
Beräknade bläcknivåer på kontrollpanelen
 • Om tonerkassetten är inte har låg nivå, går du till steget för att skriva ut en rengöringssida.
 • Om tonernivån är låg fortsätter du till nästa steg och byter ut tonerkassetten.

Steg 4: Byt ut alla nästan tomma eller tomma tonerkassetter

Följ dessa steg för att byta tonerkassetten i skrivaren.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna den främre luckan
  Öppna den främre luckan
 2. Ta tag i det blå handtaget på tonerkassettlådan och dra sedan ut lådan.
  Figur : Drar ut tonerkassettslådan
  Dra ut bläckpatronlådan
 3. Ta tag i handtaget på tonerkassetten och avlägsna patronen genom att dra den rakt upp.
  Figur : Avlägsnar tonerkassetten
  Avlägsna tonerkassetten
 4. Ta ut förpackningen för den nya bläckpatronen ur lådan och dra sedan av spärren på förpackningen.
  Figur : Dra av spärren på förpackningen
  Dra av spärren
 5. Ta ut tonerkassetten.
    varning!
  Vidrör inte bildtrumman under tonerkassetten. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  Vidrör inte bildtrumman
  Figur : Att ta ut tonerkassetten ur förpackningen
  Ta ut bläckpatronen ur förpackningen
 6. Håll i tonerkassettens båda sidor och skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbaka, för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Skaka försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka
  Skaka försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka
 7. Sätt in den nya tonerkassetten i lådan. Kontrollera att patronens färg stämmer överens med färgen på lådan.
  Figur : Sätt i tonerkassetten i skrivaren
  Sätt i tonerkassetten.
 8. Tryck in tonerkassettlådan i skrivaren.
  Figur : Tryck in tonerkassettenslådan i skrivaren
  Tryck i tonerkassetlådan
 9. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng tonerkassettluckan
  Stäng tonerkassettens fack
Skriv ut en till sida. Om byte av tomma eller nästa tomma tonerkassetter löste problemet, behöver du inte fortsätta felsökningen.

Steg 5: Kontrollera EconoMode-inställningar

EconoMode är en utskriftsinställning som använder mindre toner. Dock kan användning av EconoMode försämra utskriftskvaliteten. Om hela sidan är för mörk eller för ljus, kontrollera inställningarna för EconoMode.
obs!
HP rekommenderar inte användning av EconoMode på heltid. Om EconoMode används heltid, sliter kanske tonerförsörjningen de mekaniska delarna i tonerkassetten.
Skriv ut en till sida. Om problemet inte löstes genom att ändra EconoMode-inställningarna, fortsätter du med nästa steg.

Steg 6: Kontrollera utskriftsinställningarna

Ibland kan utskriftsinställningarna påverka utskriftskvaliteten. Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriftsjobbet.
Skriv ut en till sida. Om problemet inte löstes genom att ändra utskriftsinställningar, fortsätter du med nästa steg.

Steg 8: Sätt i tonerpatronen

Undersök om tonerkassetten och bildtrumman är skadade.
 1. Öppna den främre luckan.
  Figur : Öppna ADM-luckan
  Öppna den främre luckan
 2. Ta tag i det blå handtaget på tonerkassettlådan och dra sedan ut lådan.
  Figur : Drar ut tonerkassettlådan
  Dra ut bläckpatronlådan
 3. Ta tag i handtaget på tonerkassettlådan och avlägsna patronen genom att dra rakt upp.
  Figur : Tar ut tonerkassetten
  Ta ut tonerkassetten
 4. Kontrollera minneskretsen för skador.
  Figur : Hubb-ikonens placering
  Hubb-ikonens placering
  • Om minneskretsen är skadad, se föregående stegen i det här dokumentet för att byta ut tonerkassetten.
  • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||If the memory chip is not damaged, continue with these steps.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 5. Undersök ytan på bildtrumman.
    varning!
  Vidrör inte bildtrumman. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  Figur : Placering av På-knappen
  Placering av På-knappen
  • Om du ser några repor, fingeravtryck, främmande föremål eller annan skada på bildtrumman ska du gå till nästa steg för att byta ut bildtrumman.
  • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||If the imaging drum is not damaged, continue with these steps.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 6. Sätt in den nya tonerkassetten i lådan. Kontrollera att patronens färg stämmer överens med färgen på lådan.
  Figur : Sätt i tonerkassetten i skrivaren
  Sätt i tonerkassetten.
 7. Upprepa stegen för de andra bläckpatronerna.
 8. Tryck in tonerkassettlådan i skrivaren.
  Figur : Tryck in tonerkassettenslådan i skrivaren
  Tryck i tonerkassetlådan
 9. Stäng den främre luckan.
  Figur : Stäng tonerkassettluckan
  Stäng tonerkassettens fack
Skriv ut en till sida. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 9: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...