hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Användbara menyinställningar

Öppna menyn

  1. Välj knappen Faxa, Kopiera, eller Skanna på kontrollpanelen, beroende på vilken funktion som ska användas.
  2. Välj (Meny) tills lämplig meny visas på raden längst ned på skärmen och tryck sedan på OK.
  3. Tryck på pilarna tills önskat menyalternativ visas och tryck sedan på OK.
  4. Om inställningsalternativet har undermenyer upprepar du steg 3.
  5. Tryck på knappen OK för att spara valen.
  6. Tryck på (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.
Delar
Alternativ
Faxfunktiona
Svärta
Normal, Svärta +1 – Svärta +5, Ljus +5 – Ljus +1
Upplösning
Standard, Fin, Superfin, Fotofax, Färgfax
Originalstorlek
Skicka flera
Fördröj sändning
Prioritetsändning
Vidarebefordra
Ta emot vidarebefordran
Vidarebefordra till fax, Vidarebefordra till dator, Vidarebefordra & skriv ut
Säker mottagning
På, Av, Skriv ut
Lägg till sida
Avbryt utskrift
Faxinställninga
Skicka
Återuppringningsgånger, Återuppringningsperiod, Prefixuppringning, ECM-läge, Faxbekräftelse, Bild TCR, Uppringningslägeb
Tar emot
Mottagningsläge, Fax, Tel, Svar/Fax, Signaler före svar, Stämpla mottagningsnamn, Startkod för mottagning, Automatisk förminskning, Kasseringsstorlek, Skräpfaxkonfiguration, DRPD-läge, Duplexutskriftc
Ändra standard
Upplösning, Svärta, Originalstorlek
Manuell TX/RX
Kopieringsfunktion
Originalstorlek
Förminska/förstora
Duplexd
Enkelsidig, En -> Dubbelsidig, En -> Dubbelsidig roterad
Svärta
Normal, Svärta +1 – Svärta +5, Ljus +5 – Ljus +1
Originaltyp
Text, Text/Foto, Foto
Sortering
Layout
Normal, 2-up, 4-up, ID-kopiering
Justera bakgrund
Av, Auto, Förbättringsnivå 1, Förbättringsnivå 2, Raderingsnivå 1–Raderingsnivå 4
a. Endast modellerna M267xF, M267xFN, M287xFD, M287xFW, M267xFH, M267xHN, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
b. Det här alternativet är kanske inte tillgängligt beroende på land/region.
c. Endast modellerna M287xFD, M287xFW, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
d. Endast modellerna M287xND, M287xFD, M287xDW, M287xFW, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
Delar
Alternativ
Kopieringsinställning
Ändra standard
Originalstorlek, Kopior, Förminska/förstora, Duplexa, Svärta, Originaltyp, Sortering
Systeminstallation
Skrivarinställning
Skrivar-IDb, Faxnummerb, Datum & Tidb, Klocklägeb, Språk, Standardlägeb, Strömsparläge, Autoströmavstängningc, Väckningshändelse, Systemtimeout, Jobbtimeout, Höjdjustering, Fortsätt automatiskt, Pappersersättning, Spara toner, Ekoinställningar
Pappersinställning
Pappersformat, Papperstyp, Papperskälla, Marginal
Ljud/volymb
Tangentljud, Larmljud, Högtalare, Ringsignal
Rapport
Konfiguration, Demosida, Nätverkskonfigurationd, Info om förbrukningsmaterial, Användningsräknare, Mottagna faxb, Skickade faxb, Schemalägg jobbb, Bekräfta faxb, Skräpfaxb, PCL teckensnittlistae, Adressbokb
Underhåll
Rensa tommeddelandef, Förbrukningsmaterials livslängd, Bildhanteraren, Varning – låg tonernivå, Bildtrumma låg-varningg, Serienummer
Utskriftsinställningare
Orientering
Stående, Liggande
Duplex
Av, Långsida, Kortsida
Kopior
Tydlig text
Auto CR
Hoppa över tomma sidor
Emulering
a. Endast modellerna M287xND, M287xFD, M287xDW, M287xFW, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
b. Endast modellerna M267xF, M267xFN, M287xFD, M287xFW, M267xFH, M267xHN, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
c. Endast modellerna M267xN och M287xND.
d. Endast modellerna M267xN, M267xFN, M287xND, M287xFD, M287xDW, M287xFW, M267xHN, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
e. Endast modellerna M287xND, M287xFD, M287xDW, M287xFW, M287xHN, M288xFW och M288xHW.
f. Det här alternativet visas bara när en liten mängd toner finns kvar i kassetten.
g. Endast modellerna M2675, M2676, M2875, M2876, M2885 och M2886.
Delar
Alternativ
Nätverk
TCP/IP (IPv4)a
DHCP, BOOTP, Statisk
TCP/IP (IPv6)a
IPv6-aktivering, DHCPv6-konfigurering
Ethernethastigheta
Automatisk, 10 Mbit/s halv, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s halv, 100 Mbit/s
Trådlösb
Wi-Fi PÅ/AVb, Wi-Fi Directb, WPS-inställningb, WLAN-inställningc, WLAN-standardb, WLAN-signalb
Protokollhanteringa
Net. Aktivera, Http-aktivering, WINS, SNMP V1/V2, UPnP (SSDP), MDNS, SetIP, SLP
Nätverkskonfigurationa
Rensa inställningara
a. Endast modellerna M267xN, M267xFN, M287xND, M287xFD, M287xDW, M287xFW, M267xHN, M288xFW och M288xHW.
b. Endast modellerna M287xDW, M287xFW, M288xFW och M288xHW.
c. Endast modellerna M287xFW och M288xFW.

Innan du läser följande avsnitt

Detta avsnitt förklarar alla funktioner tillgängliga för den här seriens modeller, för att hjälpa användarna att förstå funktionerna. Användaren kan kontrollera de tillgängliga funktionerna för varje modell i den grundläggande handboken, se Menyöversikt. Här följer några tips för att använda följande avsnitt:
  • Kontrollpanelen ger åtkomst till olika menyer för att konfigurera skrivaren eller använda skrivarens funktioner. De här menyerna kan nås genom att trycka på (Meny).
  • Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet, gäller de inte för skrivaren.
  • För modeller som inte har (Meny) på kontrollpanelen är denna funktion inte tillämpbar. Se Kontrollpanelsöversikt.
  • Vissa menynamn kan skilja sig på skrivaren, beroende på alternativ eller modell.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...