hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Pro M180, M274, M277 skrivare - Åtgärda problem med utskriftskvaliteten

Detta dokument gäller för HP LaserJet Pro MFP M180n, M180nw och M181fw-skrivare.
Utskrivna dokument håller inte förväntad kvalitet. Procedurerna i det här dokumentet bör vara till hjälp med problem med utskriftskvaliteten som kladdiga, suddiga, mörka, eller blek och lösa, delvis saknade, eller spridda toner.

Steg 1: Använd äkta HP-tonerkassetter

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.

Steg 2: Kontrollera papperet

Papperskvaliteten och papperstypen kan påverka utskriftsjobbet. Följ anvisningarna nedan för att kontrollera att du använder ett lämpligt papper. I annat fall fyller du på med en lämplig papperstyp.
 • Använd papper som utformats för HP LaserJet-skrivare. Använd inte papper som bara utformats för bläckstråleskrivare.
 • Använd inte papper som är för grovt. Ett jämnare papper kan leda till bättre utskriftskvalitet.
Fyll på rätt papper i inmatningsfacket och försök skriva ut. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 3: Kontrollera tonernivån

Välj typen av din kontrollpanelskärm på skrivaren och följ sedan stegen för att kontrollera skrivarens tonernivå.
obs!
Bläcknivån och procent bläcket som finns kvar i tonerkassetten ger uppskattningar som används för planeringsändamål. När bläcknivån är låg, bör du ha en ersättningspatron tillgänglig. Du behöver inte byta ut tonerkassetter förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
 • Om tonerkassetten inte har låg nivå behöver du inte byta ut den än. Hoppa över steget för att skriva ut en rengöringssida.
 • Om tonerkassetten har låg nivå, fortsätt till det nästa steget för att byta den.

Steg 4: Byt ut alla nästan tomma eller tomma tonerkassetter

Välj din skrivarmodell för instruktioner om hur man byter ut tonerkassetten.
 1. Öppna bläckpatronluckan.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Öppna bläckpatronluckan
 2. Ta tag i det blå handtaget på tonerkassettlådan och dra sedan ut lådan.
  Figur : Drar ut tonerkassettlådan
  Dra ut bläckpatronlådan
 3. Ta tag i handtaget på tonerkassettlådan och avlägsna patronen genom att dra rakt upp.
  Figur : Tar ut tonerkassetten
  Tar ut tonerkassetten
 4. Ta ut förpackningen för den nya bläckpatronen ur lådan och dra sedan av spärren på förpackningen.
  Figur : Dra av spärren på förpackningen
  Drar av spärren
 5. Ta ut tonerkassetten.
    varning!
  Vidrör inte bildtrumman under tonerkassetten. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  Figur : Vidrör inte bildtrumman
  Vidrör inte bildtrumman
  Figur : Att ta ut tonerkassetten ur förpackningen
  Att ta ut tonerkassetten ur förpackningen
 6. Håll i tonerkassettens båda sidor och skaka tonerkassetten försiktigt fram och tillbaka, för att fördela tonern jämnt.
  Figur : Skaka försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka
  Skaka försiktigt tonerkassetten fram och tillbaka
 7. Sätt in den nya tonerkassetten i lådan. Kontrollera att patronens färg stämmer överens med färgen på lådan.
  Figur : Sätt i tonerkassetten i skrivaren
  Sätta in den nya tonerkassetten
 8. Tryck in tonerkassettlådan i skrivaren.
  Figur : Drar ut tonerkassettlådan
  Tryck i tonerkassetlådan
 9. Stäng bläckpatronluckan.
  Figur : Stäng tonerkassettluckan
  Stäng tonerkassettluckan
Om problemet inte löstes genom att byta ut tonerkassetten, fortsätter du till nästa steg.

Steg 5: Kontrollera EconoMode-inställningar

EconoMode är en utskriftsinställning som använder mindre toner. Dock kan användning av EconoMode försämra utskriftskvaliteten. Om hela sidan är för mörk eller för ljus, kontrollera inställningarna för EconoMode.
obs!
HP rekommenderar inte användning av EconoMode på heltid. Om EconoMode används heltid, sliter kanske tonerförsörjningen de mekaniska delarna i tonerkassetten.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 6: Kontrollera utskriftsinställningarna

Ibland kan utskriftsinställningarna påverka utskriftskvaliteten. Välj ditt operativsystem och kontrollera sedan utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriften.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 8: Sätt i tonerpatronen

Kontrollera om tonerkassetten och bildtrumman är skadade.
 1. Öppna bläckpatronluckan.
  Figur : Öppna bläckpatronluckan
  Öppna bläckpatronluckan
 2. Ta tag i det blå handtaget på tonerkassettlådan och dra sedan ut lådan.
  Figur : Drar ut tonerkassettlådan
  Dra ut bläckpatronlådan
 3. Ta tag i handtaget på tonerkassettlådan och avlägsna patronen genom att dra rakt upp.
  Figur : Tar ut tonerkassetten
  Tar ut tonerkassetten
 4. Kontrollera minneskretsen för skador.
  Figur : Hubb-ikonens placering
  Hubb-ikonens placering
  • Om minneskretsen är skadad, se föregående stegen i det här dokumentet för att byta ut tonerkassetten.
  • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||If the memory chip is not damaged, continue with these steps.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 5. Undersök ytan på bildtrumman.
    varning!
  Vidrör inte bildtrumman. Fingeravtryck på bildtrumman kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  • Om du ser några repor, fingeravtryck, främmande föremål eller annan skada på bildtrumman ska du gå till nästa steg för att byta ut bildtrumman.
  • |||UNTRANSLATED_CONTENT_START|||If the imaging drum is not damaged, continue with these steps.|||UNTRANSLATED_CONTENT_END|||
 6. Sätt in den nya tonerkassetten i lådan. Kontrollera att patronens färg stämmer överens med färgen på lådan.
  Figur : Sätt i tonerkassetten i skrivaren
  Sätta in den nya tonerkassetten
 7. Tryck in tonerkassettlådan i skrivaren.
  Figur : Drar ut tonerkassettlådan
  Tryck i tonerkassetlådan
 8. Stäng bläckpatronluckan.
Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 9: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om tonerkassetten, bildtrumman eller produkten byts ut under garantitiden så kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...